Lista umów - Pomoc

W nowym oknie pojawiają się następujące informacje dotyczące umów zawartych przez wskazanego świadczeniodawcę: Kodu umowy, Rodzaju świadczenia, Nazwy rodzaju świadczenia, Kwoty oraz Daty aktualizacji danych w Centrali NFZ.
Użytkownik może zawęzić listę umów do konkretnego rodzaju świadczenia wybierając odpowiednią pozycję z listy w sekcji Wybierz rodzaj świadczenia i akceptując ją przyciskiem clciu_btn_szukaj. Przycisk clciu_btn_wyczysc usuwa wpis, co umożliwia określenie nowych warunków wyszukiwania.

 

clciu_clip0003

 

Po kliknięciu na wybranym przez użytkownika kodzie umowy, następuje przejście do okna: Plan umowy. Klikając na przycisk clciu_btn_back_arrow użytkownik wraca do poprzedniego okna.