Plan umowy - Pomoc

W kolejnym oknie pojawiają się dane dotyczące szczegółów umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z oddziałem NFZ:

 

clciu_clip0009

 

W tabeli znajdują się takie informacje jak: Nazwa kontraktowanego produktu, jego Kod, Wyróżnik produktu w planie umowy, Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu oraz Średnia cena produktu.

 

Użytkownik także może odszukać dany produkt przez wybranie odpowiedniej pozycji z listy w sekcji Wybierz produkt kontraktowy – zasady postępowania są analogiczne jak poprzednim podrozdziale.

 

Klikając na pozycji Kod produktu kontraktowego, przechodzimy do kolejnego okna: Plan umowy w rozbiciu na miesiące.

 

Przycisk clciu_btn_back_arrow umożliwia przejście do wcześniejszego okna.