Pakiety produktów jednostkowych - Pomoc

Tabela prezentuje listę produktów jednostkowych zawartych w pakietcie wybranego produktu kontraktowanego, w następujących kolumnach: Kod produktu jednostkowego, Nazwa produktu jednostkowego oraz jego Waga efektywna w danym miesiącu.

 

clciu_clip0012

 

Przycisk clciu_btn_back_arrow umożliwia przejście do wcześniejszego okna.