Plan umowy w rozbiciu na miesiące - Pomoc

W tabeli kolejnego okna widoczna jest umowa dotycząca danego produktu w rozbiciu na poszczególne miesiące. Wyróżniono następujące pozycje: Kod produktu kontraktowanego, jego Nazwę, Wyróżnik produktu w planie umowy, Miesiąc, Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu, Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu oraz Średnią cenę produktu.

 

Aby zapoznać się ze szczegółami planu umowy użytkownik ma możliwość wyboru produktu kontraktowanego oraz miesiąca – analogicznie jak miało to miejsce w poprzednio opisanych oknach.

 

clciu_clip0010

 

W celu sprawdzenia listy produktów jednostkowych zawartych w pakiecie produktu kontraktowanego, należy kliknąć na pozycję Kodu produktu kontraktowego.

Nie ma możliwości przejścia do pakietów, które zwracają komunikat "brak rekordów do wyświetlenia".

Przycisk clciu_btn_back_arrow umożliwia przejście do wcześniejszego okna.