Lista świadczeniodawców - Pomoc

Nagłówek Listy świadczeniodawców zawiera informacje o Roku i Oddziale Wojewódzkim NFZ, dla których wyszukane zostały umowy, a także zbiorczą informację o liczbie wyszukanych świadczeniodawców i liczbie zawartych przez nich umów.

 

clciu_clip0002

 

W tabeli poniżej znajdują się szczegółowe informacje odnoszące się do konkretnego świadczeniodawcy.

Przeglądanie stron tabeli i inne operacje opisuje rozdział Podstawowe informacje o obsłudze tabel.

Wybierając przycisk clciu_btn_back_arrow, użytkownik wraca do poprzedniego okna.

Klikając na wybranym wierszu w kolumnie Kod świadczeniodawcy lub Umowy, użytkownik przechodzi do kolejnego okna: Listy umów .