Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji, w zależności od rodzaju ankiety, dostępne są do wypełnienia następujące pola edycyjne:

 

Dla ankiety pełnej z umową NFZ:

oICD9 - procedury medyczne dotyczące endoprotezoplastyki (pole widoczne dla ankiet rodzaju ankieta statystyczna oraz dostępne po uzupełnieniu pola Data operacji w sekcji Dane pobytu oraz pola Produkt jednostkowy dotyczący endoprotezoplastyki w sekcji Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem);

oInformacje o produktach leczniczych stosowanych w trakcie hospitalizacji;

oInformacje o przedoperacyjnych czynnikach ryzyka;

oInformacje o wykonanych badaniach diagnostycznych.

 

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji" dla ankiety pełnej rodzaju ankieta statystyczna

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji" dla ankiety pełnej rodzaju ankieta statystyczna

 

Dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ:

oProcedury ICD9;

oInformacje o produktach leczniczych stosowanych w trakcie hospitalizacji;

oInformacje o przedoperacyjnych czynnikach ryzyka;

oInformacje o wykonanych badaniach diagnostycznych.

 

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji" dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji" dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ