Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Dane pobytu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Dane pobytu, w zależności od rodzaju ankiety, dostępne są do wypełnienia następujące pola edycyjne:

 

Dla ankiety pełnej z umową NFZ:

oData operacji;

oKG nr - numer Księgi Głównej;

oKG rok - rok w Księdze Głównej;

oKG nr wpisu - numer wpisu w Księdze Głównej;

oKG nr dziecka - numer dziecka w Księdze Głównej;

oNPWZ głównego operatora;

oWprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu;

oBrak poprzedniego miejsca pobytu;

Kod OW NFZ - kod OW NFZ miejsca lub podmiotu z którego świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Kod świadczeniodawcy - kod świadczeniodawcy od którego świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Kod tech. komórki org. - kod techniczny komórki organizacyjnej z której świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Kod resortowy VIII - VIII część kodu resortowego komórki organizacyjnej z której świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Kod resortowy VII - VII część kodu resortowego komórki organizacyjnej z której świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Nazwa miejsca/podmiotu i/lub adres miejsca, skąd został przyjęty - nazwa miejsca lub podmiotu oraz adres miejsca, z którego świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

oWprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu;

oBrak następnego miejsca pobytu;

Kod OW NFZ - kod OW NFZ miejsca lub podmiotu do którego świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Kod świadczeniodawcy - kod świadczeniodawcy do którego świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Kod tech. komórki org. - kod techniczny komórki organizacyjnej do której świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Kod resortowy VIII - VIII część kodu resortowego komórki organizacyjnej do której świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Kod resortowy VII - VII część kodu resortowego komórki organizacyjnej do której świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Nazwa miejsca/podmiotu i/lub adres miejsca, skąd został przyjęty - nazwa miejsca lub podmiotu oraz adres miejsca, do którego świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu).

 

Sekcja "Dane pobytu" ankiety pełnej z umową z NFZ

Sekcja "Dane pobytu" ankiety pełnej z umową z NFZ

 

 

Dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ:

oData operacji;

oKG nr - numer Księgi Głównej;

oKG rok - rok w Księdze Głównej;

oKG nr wpisu - numer wpisu w Księdze Głównej;

oKG nr dziecka - numer dziecka w Księdze Głównej;

oNPWZ głównego operatora;

oData przyjęcia do szpitala;

oData wypisu ze szpitala;

oLiczba dni hospitalizacji;

oData przyjęcia na oddział;

oData wypisu z oddziału;

oTryb przyjęcia:

Przyjęcie w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego;

Przyjęcie w trybie nagłym - inne przypadki;

Przyjęcie planowe na podstawie skierowania;

Przyjęcie planowe osoby, która skorzystała ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z uprawnieniami przysługującymi jej na podstawie ustawy;

Przeniesienie z innego szpitala;

Przyjęcie osoby podlegającej obowiązkowemu leczeniu;

Przyjęcie przymusowe;

Przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego;

oTryb wypisu:

Zakończenie procesu terapeutycznego lub diagnostycznego;

Skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym;

Skierowanie do dalszego leczenia w innym szpitalu;

Skierowanie do dalszego leczenia w innym niż szpital przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

Wypisanie na własne żądanie;

Osoba leczona samowolnie opuściła podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przed zakończeniem procesu terapeutycznego lub diagnostycznego;

Wypisanie na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

Zgon pacjenta;

Osoba leczona, przyjęta w trybie oznaczonym kodem "9" lub "10", która samowolnie opuściła podmiot leczniczy;

Wypisanie na podstawie art. 46 lub 47 ustawy z dnia 22 lipca 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;

oWprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu;

oBrak poprzedniego miejsca pobytu;

Kod OW NFZ - kod OW NFZ miejsca lub podmiotu z którego świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Kod świadczeniodawcy - kod świadczeniodawcy od którego świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Kod tech. komórki org. - kod techniczny komórki organizacyjnej z której świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Kod resortowy VIII - VIII część kodu resortowego komórki organizacyjnej z której świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Kod resortowy VII - VII część kodu resortowego komórki organizacyjnej z której świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

Nazwa miejsca/podmiotu i/lub adres miejsca, skąd został przyjęty - nazwa miejsca lub podmiotu oraz adres miejsca, z którego świadczeniobiorca został przyjęty (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących poprzedniego miejsca pobytu);

oKod OW NFZ - kod OW NFZ miejsca udzielenia świadczenia;

oKod świadczeniodawcy - kod świadczeniodawcy udzielającego świadczenia;

oKod tech. komórki org. - kod techniczny komórki organizacyjnej udzielającej świadczenie;

oKod resortowy VIII - VIII część kodu resortowego komórki organizacyjnej udzielającej świadczenie;

oKod resortowy VII - VII część kodu resortowego komórki organizacyjnej udzielającej świadczenie;

oUlica - ulica miejsca udzielania świadczenia;

oNr domu - numer domu miejsca udzielania świadczenia;

oNr lokalu - numer lokalu miejsca udzielania świadczenia;

oKod pocztowy - kod pocztowy miejsca udzielania świadczenia;

oMiejscowość - miejscowość miejsca udzielania świadczenia;

oWprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu;

oBrak następnego miejsca pobytu;

Kod OW NFZ - kod OW NFZ miejsca lub podmiotu do którego świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Kod świadczeniodawcy - kod świadczeniodawcy do którego świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Kod tech. komórki org. - kod techniczny komórki organizacyjnej do której świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Kod resortowy VIII - VIII część kodu resortowego komórki organizacyjnej do której świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Kod resortowy VII - VII część kodu resortowego komórki organizacyjnej do której świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu);

Nazwa miejsca/podmiotu i/lub adres miejsca, skąd został przyjęty - nazwa miejsca lub podmiotu oraz adres miejsca, do którego świadczeniobiorca został przekazany (pole dostępne po zaznaczeniu Wprowadzenie danych dotyczących następnego miejsca pobytu).

 

Sekcja "Dane pobytu" dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ

Sekcja "Dane pobytu" dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ

 

Dla ankiety uproszczonej (z umową jak i bez umowy z NFZ):

oData niewykonanego zabiegu;

oPrzyczyna niewykonania zabiegu.

 

Sekcja "Dane pobytu" dla ankiety uproszczonej

Sekcja "Dane pobytu" dla ankiety uproszczonej