Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem, w zależności od rodzaju ankiety, dostępne są do wypełnienia następujące pola edycyjne:

 

Dla ankiety pełnej z umową NFZ:

oProdukt jednostkowy dotyczący endoprotezoplastyki (pole widoczne dla ankiet rodzaju ankieta statystyczna oraz dostępne po uzupełnieniu pola Data operacji w sekcji Dane pobytu);

oICD10 - przyczyna główna dotycząca endoprotezoplastyki (pole widoczne dla ankiet rodzaju ankieta statystyczna oraz dostępne po uzupełnieniu pola Produkt jednostkowy dotyczący endoprotezoplastyki);

oRozpoznanie (ze skierowania na zabieg endoprotezoplastyki);

oUzasadnienie skierowania (ze skierowania na zabieg endoprotezoplastyki);

oData wystawienia skierowania;

oNPWZ lekarza wystawiającego skierowanie;

oInformacje o czynnikach ryzyka;

oWykaz produktów leczniczych przyjmowanych przed przyjęciem do szpitala w związku z chorobami przewlekłymi.

 

 

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem" dla ankiety pełnej rodzaju ankieta statystyczna

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem" dla ankiety pełnej rodzaju ankieta statystyczna

 

Dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ:

oICD10 - przyczyna główna;

oICD10 - przyczyna współistniejąca;

oRozpoznanie (ze skierowania na zabieg endoprotezoplastyki);

oUzasadnienie skierowania (ze skierowania na zabieg endoprotezoplastyki);

oData wystawienia skierowania;

oNPWZ lekarza wystawiającego skierowanie;

oInformacje o czynnikach ryzyka;

oWykaz produktów leczniczych przyjmowanych przed przyjęciem do szpitala w związku z chorobami przewlekłymi.

 

 

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem" dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem" dla ankiety pełnej bez umowy z NFZ

 

Dla ankiety uproszczonej (z umową jak i bez umowy z NFZ):

oRozpoznanie według wybranej i obowiązującej w rejestrze klasyfikacji (ze skierowania na zabieg endoprotezoplastyki);

oUzasadnienie skierowania (ze skierowania na zabieg endoprotezoplastyki);

oData wystawienia skierowania;

oNPWZ lekarza wystawiającego skierowanie.

 

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem" dla ankiety uproszczonej

Sekcja "Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem" dla ankiety uproszczonej