Podstawowe informacje o obsłudze tabel - Pomoc

Centralny Monitoring Świadczeń w większości polega na przeglądzie tabel z danymi dotyczącymi umów  – niniejszy rozdział przedstawia podstawowe operacje na tych tabelach.

 

Rysunek poglądowy (z innej aplikacji)

Rysunek poglądowy (z innej aplikacji)

 

Pod tabelką widoczne są ikony umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi stronami:

wsirs_btn_first - pierwsza strona

wsirs_btn_prev         - poprzednia strona

wsirs_btn_next - następna strona

wsirs_btn_last - ostatnia strona

wsirs_btn_page_unselected - aktualnie nie wyświetlana strona

wsirs_btn_page_selected - wyświetlana strona

wsirs_btn_others_exist - istnieje więcej stron

Nie wszystkie przyciski muszą być widoczne, np. przy wyświetlaniu pierwszej strony nie będą wyświetlane przyciski wsirs_btn_first, wsirs_btn_prev i wsirs_btn_others_exist, a przy ostatniej wsirs_btn_last, wsirs_btn_next i wsirs_btn_others_exist.

 

Uporządkowanie tabeli:

Aby zmienić uporządkowanie należy kliknąć na tytule kolumny:

 

Rysunek poglądowy (z innej aplikacji)

Rysunek poglądowy (z innej aplikacji)

 

Kliknięcie na tytule kolumny powoduje uporządkowanie wierszy rosnąco (lub alfabetycznie – w zależności od rodzaju tabeli). Następne kliknięcie na tej samej kolumnie spowoduje zmianę porządku (z rosnącego na malejący w przypadku kolumn odnoszących się do liczb, bądź odwrotnie niż alfabetycznie w przypadku pozostałych kolumn). Kolumna wg której porządkowane są dane oznaczona jest ikonką wsirs_clip0006 znajdującą się pod nagłówkiem kolumny.