Lista komórek - Pomoc

W oknie pojawiają się informacje dotyczące komórek organizacyjnych, które występują u wybranego świadczeniodawcy.

 

wsirs_clip0003

 

W zależności od wybranej opcji (Kod komórki lub Nazwa) istnieje możliwość określania warunków wyszukiwania. Po wpisaniu danych do odpowiedniego pola, należy wykonaną czynność zakończyć klikając na przycisk wsirs_btn_szukaj.

Przycisk wsirs_btn_wyczysc usuwa wpisy we wszystkich polach, co umożliwia określenie nowych warunków wyszukiwania.

 

Po kliknięciu kodu znajdującego się w kolumnie Kod techniczny komórki wyświetlone zostaną szczegółowe dane komórki.

 

wsirs_clip0009

 

Powrót do poprzedniego okna, umożliwia przycisk wsirs_btn_back_arrow.