Dane świadczeniodawcy - Pomoc

W oknie tym, znajdują się podstawowe dane wybranego wcześniej świadczeniodawcy, takie jak: nazwa oddziału NFZ, jego kod, adres itp. Aby powrócić do wcześniejszego okna, należy nacisnąć przycisk wsirs_btn_back_arrow.

 

wsirs_clip0002

 

Klikając na przycisk wsirs_btn_podmioty, użytkownik ma możliwość przeglądu danych podmiotu danego świadczeniodawcy.

Klikając na przycisk wsirs_btn_komorki, użytkownik ma możliwość przeglądu komórek organizacyjnych występujących u danego świadczeniodawcy.