Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Komunikator >

Używane pojęcia w Komunikatorze oraz tryby potwierdzania komunikatów

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W module Komunikator Rejestru endoprotezoplastyk wykorzystywane są poniższe pojęcia:

Nadawca – informacja o jednostce, w której utworzony został komunikat, a także o jego autorze;

Odbiorca – jednostka, do której adresowany jest komunikat;

Użytkownik – pojedynczy użytkownik systemu, identyfikowany przez nazwę użytkownika (login) przypisany do danej jednostki;

Komunikat – wiadomość tekstowa zdefiniowana w module Komunikat RE;

Komunikat aktualny – komunikat, dla którego spełniony jest warunek, że data bieżąca mieści się pomiędzy datą obowiązywania od a datą obowiązywania do lub gdy nie zdefiniowano daty obowiązywania do, a data obowiązywania od jest wcześniejsza od daty bieżącej;

Komunikat nieaktualny – komunikat, dla którego spełniony jest warunek, że data bieżąca jest późniejsza od daty obowiązywania do lub data bieżąca jest wcześniejsza od daty od.

 

W Komunikatorze rozróżniamy dwa tryby potwierdzania przeczytania komunikatów:

Wszyscy potwierdzają – wszyscy użytkownicy w jednostce będącej adresatem wiadomości muszą potwierdzić jej przeczytanie;

Jeden potwierdza – wystarczy, że jeden z użytkowników w jednostce będącej adresatem wiadomości potwierdzi jej odczytanie.