Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Komunikator

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Komunikator w ramach Rejestru endoprotezoplastyk udostępnia użytkownikom funkcjonalność, mającą na celu poprawę komunikacji pomiędzy wszystkimi jednostkami (świadczeniodawcy, oddziały wojewódzkie i Centrala NFZ) w zakresie zbierania informacji o zrealizowanych wszczepach endoprotez stawowych. Moduł Komunikatora został ściśle połączony z aplikacją RE i dostępny jest po zalogowaniu się do niej.

 

Komunikator pozwala na przesyłanie dwóch rodzajów komunikatów: Informacje, Zapytanie. Komunikat Informacje wysyłany jest przez operatorów z oddziału wojewódzkiego lub Centrali NFZ do świadczeniodawców i służy celom informacyjnym np. o aktualizacji RE, modyfikacji słowników, przerwie technicznej itp. Po otrzymaniu tego rodzaju komunikatu użytkownik aplikacji dla świadczeniodawcy ma jedynie możliwość potwierdzenia przeczytania tego komunikatu. Komunikat Zapytanie wysyłany jest wyłącznie przez oddział wojewódzki NFZ do świadczeniodawcy i tworzony jest głownie na potrzeby wyjaśniania wszelkich wątpliwości w trakcie weryfikacji wprowadzonych przez świadczeniodawcę do RE dokumentów informujących o zrealizowanych wszczepach endoprotez stawowych. Komunikat Zapytanie wymaga udzielenia odpowiedzi przez świadczeniodawcę. Dla jednego zapytania odpowiedź może być udzielona jednokrotnie, tj. wysłanie za pośrednictwem Komunikatora odpowiedzi blokuje możliwość przekazania kolejnej odpowiedzi na to samo zapytanie.

 

Każdy komunikat, niezależnie od rodzaju, posiada okres obowiązywania, ma oznaczony priorytet, a także sposób potwierdzania przeczytania przez adresatów komunikatu. Ze względu na fakt, że funkcjonalność Komunikatora jest bardzo zbliżona np. do poczty elektronicznej, podczas jego tworzenia położono nacisk na prostotę, użyteczność i ścisłe powiązanie z RE, a nie na powielanie ogólnodostępnej funkcjonalności programów pocztowych.