Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Rejestr Endoprotezoplastyk > Komunikator >

Funkcjonalność Komunikatora w aplikacji dla świadczeniodawcy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Informacja o komunikatach adresowanych do jednostki jest dostępna bezpośrednio po zalogowaniu się do systemu. Pojawia się ekran powitalny, na którym w przypadku nowych lub nieprzeczytanych komunikatów pojawi się symbol koperty, a także informacja o liczbie komunikatów nieodebranych.

 

cbes_clip0059

 

 

Obecność nowych, nieprzeczytanych komunikatów sygnalizowana jest migającą czerwono-niebieską ikoną koperty.

Kliknięcie myszą na Komunikaty nieodebrane, powoduje przejście do okna z listą nieprzeczytanych komunikatów.

 

cbes_clip0084

 

Na Liście komunikatów kolumna S zawiera informację o statusie wiadomości. Czerwona migająca koperta oznacza, że nie zostało potwierdzone przeczytanie komunikatu. W kolumnie P umieszczono informację o priorytecie komunikatów:

cbes_clip0089 - niski priorytet,

cbes_clip0087 - normalny priorytet,

cbes_clip0088 - wysoki priorytet.  

 

Kliknięcie myszą na temacie wiadomości powoduje wyświetlenie jej treści.

 

cbes_clip0085

 

Uwaga:

Po przeczytaniu wiadomości należy koniecznie potwierdzić ten fakt naciskając przycisk cbes_btn_potwierdz_odczytanie. Dopiero wtedy informacja o potwierdzeniu jest przesyłana do nadawcy komunikatu.

 

Funkcja Archiwum wiadomości jest podobna do Listy komunikatów, ale bez uwzględniania kryterium aktualności komunikatów. Jest to archiwum wszystkich nieusuniętych komunikatów w systemie, w podziale na komunikaty do jednostki i zdefiniowane w danej jednostce.

 

cbes_clip0086