Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Świadczeniobiorca - jednostkowe dane medyczne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Świadczeniobiorca - jednostkowe dane medyczne dostępne są następujące pola:

Waga;

Wzrost;

BMI;

 

cbes_clip0098