Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Świadczeniobiorca - dane osobowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Świadczeniobiorca - dane osobowe dostępne są następujące pola:

Typ osoby:

oPacjent

oRodzic albo opiekun prawny;

Płeć;

Wiek (w latach);

Miejsce zamieszkania – w pole to prezentuje 7-cyfrowy kod terytorialny gminy z adresu zamieszkania pacjenta ze słownika GUS oraz jej nazwę;

Datę i przyczynę zgonu.

 

cbes_clip0097