Na formularzu Dane wszczepu dostępne są szczegółowe informacje o wykonanym wszczepie endoprotezy stawowej.

 

Nagłówkowy fragment ankiety rozliczeniowej.

Nagłówkowy fragment ankiety rozliczeniowej.

 

Ponad ankietą znajduje się przycisk cbes_btn_raport, który umożliwia użytkownikowi utworzenie sprawozdania, zawierającego są wszystkie wprowadzone do dokumentu informacje o zrealizowanym wszczepie endoprotezy stawowej. Sprawozdanie przygotowywane jest w formacie PDF;

clip0091 – umożliwia przejście do strony logowania, a tym samym zakończenie pracy w aplikacji;

clip0092 – umożliwia przejście do okna Przeglądu wszczepów.

 

Ankieta jest podzielona na następujące sekcje:

Nagłówek

Informacje rozliczeniowe

Świadczeniobiorca - dane osobowe

Świadczeniobiorca - jednostkowe dane medyczne

Dane pobytu

Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem

Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji

Informacje dotyczące wpisu na listę oczekujących

Informacje o endoprotezoplastyce wraz z elementami wszczepu

Ocena sprawności i bolesności przed zabiegiem - staw biodrowy

Ocena sprawności i bolesności przed zabiegiem - staw kolanowy

Informacje po zakończeniu zabiegu

Dane weryfikacji

 

Szczegółowy opis sekcji znajduje się w kolejnych rozdziałach.