Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Informacje rozliczeniowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Informacje rozliczeniowe prezentowane są dane dotyczące umowy, wykonanego zakresu świadczeń oraz świadczenia (z katalogu świadczeń szpitalnych), a także informację o miesiącu rozliczeniowym. Dane te nie są wprowadzane przez operatora w aplikacji CBE, a są pobierane z danych wykazanych z komunikatu SWIAD.

 

W sekcji Informacje rozliczeniowe dostępne są następujące informacje:

Rok;

Miesiąc;

Umowa;

Produkt (zakres świadczeń);

Wyróżnik;

Nazwa produktu (zakres świadczeń);

Produkt jednostkowy (świadczenie).

 

 

cbes_clip0096