Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Uprawnienia dostępu do aplikacji >

Portal Świadczeniodawcy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Informacje dla OW NFZ:

Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego

 

Aby wskazać operatora – administratora, należy skorzystać w Portalu Świadczeniodawcy z obszaru: Administracja i opcje > Administracja prawami dostępu.

 

Przykładowe okno Portalu Świadczeniodawcy

Przykładowe okno Portalu Świadczeniodawcy

 

 

Nastąpi wówczas przejście do okna Administracja prawami użytkowników.

 

Okno Portalu Świadczeniodawcy/Administracja prawami użytkowników

Okno Portalu Świadczeniodawcy/Administracja prawami użytkowników

 

Za pomocą odnośnika znajdującego się w kolumnie Identyfikator, można przejść do okna Edycji uprawnień użytkownika. Na samym dole listy należy zaznaczyć dla operatora uprawnienie o nazwie Zarządzanie pozost. systemami centralnymi (rejestry Instytutu Kardiologii, ankiety udarowe, CBWiD, Rejestr endoprotezoplastyk). Po zapisaniu uprawnień, operator – administrator będzie mógł przejść do następnego kroku nadawania uprawnień w aplikacji centralnej – odnośnik Portal do zarządzania uprawnieniami w systemach Centrali NFZ (rejestry Instytutu Kardiologii, CLC_ZS - ankiety udarowe, CBWiD - Centralna Baza Wniosków i Decyzji, Rejestr endoprotezoplastyk) przenosi na portal systemu zarządzania uprawnieniami do rejestrów KAAS-ADM-SYS.

 

Fragment okna edycji uprawnień użytkownika

Fragment okna edycji uprawnień użytkownika