Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców >

Uprawnienia dostępu do aplikacji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nadawanie uprawnień do aplikacji Rejestr endoprotezoplastyk jest dwustopniowe:

1.W pierwszej kolejności świadczeniodawca musi przydzielić uprawnienia operatorom - administratorom, którzy następnie będą mieli możliwość przydzielania uprawnień operatorom w aplikacji centralnej. Wskazania administratora systemów centralnych dokonuje się w:

Portalu SZOI - dla świadczeniodawców z oddziałów wojewódzkich: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego - opis w rozdziale Portal SZOI.

Portalu Świadczeniodawcy - dla świadczeniodawców z oddziałów wojewódzkich: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego - opis w rozdziale Portal Świadczeniodawcy.

2.Następnie wskazany administrator loguje się do centralnego menadżera nadawania uprawnień do systemów centralnych KAAS-MGR-SYS dostępnego pod adresem https://dt.nfz.gov.pl. System umożliwia nadanie dostępu do aplikacji Rejestr endoprotezoplastyk wybranym operatorom świadczeniodawcy - opis w rozdziale Nadawanie uprawnień do systemów centralnych [KAAS-MGR-SYS].