Nawigacja:  Aplikacja dla świadczeniodawców > Uprawnienia dostępu do aplikacji >

Portal SZOI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Informacje dla OW NFZ:

Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego

 

Aby wskazać administratora systemów centralnych w Portalu SZOI, należy:        

1.Wybrać menu: Administrator –> Zarządzanie systemami centralnymi –> Systemy centralne. Czynność spowoduje wyświetlenie poniższego okna:

 

Przykładowe okno Administratorzy systemów centralnych

Przykładowe okno Administratorzy systemów centralnych

 

2.Po kliknięciu przycisku cbes_clip0035, wyświetlone zostanie okno (1) Dodawanie uprawnienia administratora systemów centralnych.

 

Przykładowe okno Dodawania uprawnienia administratora

Przykładowe okno Dodawania uprawnienia administratora

 

3.W polu Operator własny należy wskazać osobę, która będzie zarządzać kontami w systemach centralnych. Operatora można wybrać ze słownika operatorów, dostępnego po kliknięciu przycisku cbes_clip0037 (odpowiada liście operatorów), lub wpisać pierwsze znaki loginu operatora.

 

Uwaga!

Dla kont administracyjnych (login zaczynający się od cyfry) może zostać wyświetlony komunikat błędu:

Operator własny – operator nie ma podanego imienia i nazwiska.

Aby dodać wskazanego operatora do listy osób uprawnionych należy najpierw uzupełnić jego dane w menu: AdministratorOperatorzy; opcja: edytuj.

 

4.Wprowadzoną informację należy zatwierdzić. Czynność spowoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzenia oraz zapisanie osoby na liście Administratorzy systemów centralnych.

 

Przykładowe okno Administratorzy systemów centralnych

Przykładowe okno Administratorzy systemów centralnych