Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Jednostkowe dane medyczne - przed zabiegiem dostępne są następujące pola:

ICD10 - przyczyna główna;

ICD10 - przyczyna współistniejąca;

Rozpoznanie (ze skierowania na zabieg endoprotezoplastyki);

Uzasadnienie skierowania (ze skierowania na zabieg endoprotezoplastyki);

Data wystawienia skierowania;

Informacje o czynnikach ryzyka;

Wykaz produktów leczniczych przyjmowanych przed przyjęciem do szpitala w związku z chorobami przewlekłymi;

Wykaz wyrobów medycznych stosowanych przed przyjęciem do szpitala.

 

cbes_clip0100