Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Jednostkowe dane medyczne - w trakcie hospitalizacji dostępne są następujące pola:

Procedury ICD9;

Informacje o produktach leczniczych stosowanych w trakcie hospitalizacji;

Wykaz wyrobów medycznych stosowanych w trakcie hospitalizacji.

Informacje o przedoperacyjnych czynnikach ryzyka;

Informacje o wykonanych badaniach diagnostycznych.

 

cbes_clip0101