Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Ocena sprawności i bolesności przed zabiegiem - staw kolanowy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Ocena sprawności i bolesności przed zabiegiem - staw kolanowy dostępne są pola opisujące sprawność i bolesność stawu kolanowego przed zabiegiem.

 

Ból

obrak (50 punktów)

oniewielki sporadycznie (45 punktów)

otylko po schodach (40 punktów)

ochodzenie i schody (30 punktów)

ośredni sporadycznie (20 punktów)

ociągły (10 punktów)

osilny (0 punktów)

Ból - uwagi

Zakres ruchu (w punktach: 5° = 1 punkt)

Zakres ruchu - uwagi

Stabilność A/P

o<5 mm (10 punktów)

o5-10 mm (5 punktów)

o10 mm (0 punktów)

Stabilność M/L

o<5° (15 punktów)

o6°-9° (10 punktów)

o10°-14° (5 punktów)

o15° (0 punktów)

Stabilność SUMA

Stabilność - uwagi

Przykurcz zgięciowy

oBrak (0 punktów)

o5°-9° (-2 punkty)

o10°-15° (-5 punktów)

o16°-20° (-10 punktów)

o>20° (-15 punktów)

Przykurcz zgięciowy - uwagi

Deficyt czynnego wyprostu

oBrak (0 punktów)

o<10° (-5 punktów)

o10°-20° (-10 punktów)

o>20° (-15 punktów)

Deficyt czynnego wyprostu - uwagi

Osiowanie/koślawość

o0° (-15 punktów)

o1° (-12 punktów)

o2° (-9 punktów)

o3° (-6 punktów)

o4° (-3 punkty)

o5°-10° (0 punków)

o11° (-3 punkty)

o12° (-6 punktów)

o13° (-9 punktów)

o14° (-12 punktów)

o15° (-15 punktów)

oInny (-20 punktów)

Osiowanie/koślawość - uwagi

Suma minusów - suma ujemnych wartości z pól: Przykurcz zgięciowy, Deficyt czynnego wyprostu oraz Osiowanie/koślawość

Knee score - suma wartości z pól: Przykurcz zgięciowy, Deficyt czynnego wyprostu oraz Osiowanie/koślawość

Chodzenie

onieograniczone (50 punktów)

o>1000m (40 punktów)

o500 - 1000 m (30 punktów)

o< 500 m (20 punktów)

opo domu (10 punktów)

oniemożliwe (0 punktów)

Chodzenie - uwagi

Chodzenie po schodach

oprawidłowe góra/dół (50 punktów)

oprawidłowe góra/poręcz dół (40 punktów)

oporęcz góra/dół (30 punktów)

oporęcz góra/niemożliwe dół (15 punktów)

oniemożliwe góra/dół (0 punktów)

Chodzenie po schodach - uwagi

Pomoce

olaska (-5 punktów)

odwie laski (-10 punktów)

okule/balkonik (-20 punktów)

Pomoce - uwagi

Chodzenie SUMA

Pomoc SUMA

Suma funkcjonalna

Klasyfikacja

okategoria A

okategoria B

okategoria C

Klasyfikacja - uwagi

 

 

cbes_clip0105