Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk > Dane wszczepu >

Informacje po zakończeniu zabiegu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W sekcji Informacje po zakończeniu zabiegu dostępne są następujące pola:

Powikłania pooperacyjne;

Informacje o produktach leczniczych zleconych przy wypisie;

Wykaz wyrobów medycznych stosowanych po wypisie;

Informacje o dalszych planach i zaleceniach po wypisie;

oa) diagnostyka obrazowa;

Brak zaplanowanych badań diagnostyki obrazowej

Rodzaj diagnostyki obrazowej

ob) badanie kliniczne

Brak informacji o planach dotyczących pooperacyjnego badania klinicznego

Data wizyty kontrolnej pooperacyjnej

oc) leczenie;

Brak informacji o planach i zaleceniach dotyczących leczenia;

od) rehabilitacja

Badanie sekcyjne wszczepionej endoprotezy.

 

cbes_clip0107