Nawigacja:  »Brak tematów powyżej tego poziomu«

Informacje o systemie

Return to chapter overviewNext page

Celem działania systemu jest umożliwienie gromadzenia i przetwarzania danych o zrealizowanych wszczepach endoprotez stawowych. Do 2021 gromadzone były dane wyłącznie o wszczepach realizowanych w ramach zawartych ze świadczeniodawcami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne. Od 2021 umożliwiono rejestrowanie ankiet przez usługodawców wykonujących takie zabiegi komercyjnie. System RE nie zawiera informacji rozliczeniowej, a tylko zdefiniowany zakres danych umożliwiający identyfikację z pozycjami rozliczeniowymi poprzez dedykowaną funkcjonalność oraz interfejs użytkownika do ewidencji tych programów.

 

System pobiera dane z innych modułów systemu Centrali NFZ:

Centralny Wykaz Świadczeniodawców w zakresie danych słownikowych świadczeniodawcy;

Centralne Zasoby Słownikowe – słownik produktów kontraktowych, słownik produktów jednostkowych, słownik kodów terytorialnych, słownik rozpoznań ICD10;

 

Wymagania techniczne:

System operacyjny: dowolny, na którym działa przeglądarka internetowa o wymogach podanych niżej, np.: Windows 7/8/10, Linux.

Przeglądarka internetowa spełniająca następujące wymogi:

oObsługa JavaScript

oObsługa szyfrowania z kluczem 256-bitowym

oWłączona obsługa cookies

oPoziom zabezpieczeń umożliwiający obsługę cookies.

Zweryfikowane przeglądarki:

oMicrosoft Edge Chromium (wersja 90 lub późniejsza)

oGoogle Chrome (wersja 90 lub późniejsza)

oMozilla Firefox (wersja 88 lub późniejsza)

Połączenie z Internetem – zalecane jest stałe połączenie z Internetem o przepustowości 1 Mbit/s przy odbieraniu i 256 Kbit/s przy wysyłaniu