Lista świadczeniodawców | 19 lipca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Miasto:
bydgoszcz
Liczba zawartych umów:
422
Liczba świadczeniodawców:
233
Kod Sortuj według kodu świadczeniodawcy Nazwa świadczeniodawcy Sortuj według nazwy świadczeniodawcy Miasto Sortuj miasta świadczeniodawcy Ulica Sortuj według ulicy Kod pocztowy NIP Sortuj według NIP-u Regon Sortuj według REGON-u Sumaryczna kwota zobowiązań Sortuj według sumarycznej kwoty zobowiązań
20000538 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20000538 ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH "SANITAS" W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ DWORCOWA 110 85010 9671355321 000407718 3 147 333,78
20000826 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20000826 ODDZIAŁ KUJAWSKO - POMORSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH BYDGOSZCZ BERNARDYŃSKA 3 85029 9532554459 000789097 1 423 264,10
20000759 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20000759 WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY BYDGOSZCZ KARŁOWICZA 26 85092 5541006063 000820890 506 948,13
20000769 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20000769 WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ CHODKIEWICZA 44 85667 5542235340 000898946 131 886 599,62
20001070 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20001070 STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ BOHATERÓW KRAGUJEWCA 11 85863 5542285556 000972654 138 994,67
20000771 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20000771 WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ ŚW. FLORIANA 12 85030 5542212988 000979188 55 055 741,32
20000808 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20000808 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ KS. RYSZARDA MARKWARTA 7 85015 5542212161 001044962 184 371 781,56
20000671 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20000671 SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 9 85094 5542231069 001126074 477 867 474,57
20000716 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20000716 CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ I.ROMANOWSKIEJ 2 85796 5542217419 001255363 534 483 350,33
20000495 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20000495 PRZEDSIĘBIORSTWO OPTOMED SP .Z O.O. BYDGOSZCZ GDAŃSKA 77 85005 5540230901 002481073 0,00

KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice