Lista świadczeniodawców | 19 lipca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Miasto:
bydgoszcz
Liczba zawartych umów:
422
Liczba świadczeniodawców:
233
Kod Sortuj według kodu świadczeniodawcy Nazwa świadczeniodawcy Sortuj według nazwy świadczeniodawcy Miasto Sortuj miasta świadczeniodawcy Ulica Sortuj według ulicy Kod pocztowy NIP Sortuj według NIP-u Regon Sortuj według REGON-u Sumaryczna kwota zobowiązań Sortuj według sumarycznej kwoty zobowiązań
20001070 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20001070 STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ BOHATERÓW KRAGUJEWCA 11 85863 5542285556 000972654 138 994,67
20001613 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20001613 NZOZ - ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW "ALERGO-VITA" SP Z O.O. W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ KURPIŃSKIEGO 12/12A,13A 85096 5542386263 092577110 3 430 201,28
20002053 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20002053 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY PROWADZONYM PRZEZ PRZYCHODNIĘ "KOMUNALNI" SP. Z O.O. W BY BYDGOSZCZ SPORTOWA 5 85091 5542402306 092828167 533 469,13
20005276 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20005276 APTEKI CEFARM SP. Z O.O. BYDGOSZCZ MAGAZYNOWA 13 85790 5542406907 092910101 0,00
20002607 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20002607 PRZYCHODNIA "NAD WISŁĄ" SP. Z O.O. BYDGOSZCZ PIELĘGNIARSKA 13 85790 5542412233 092916693 1 356 937,36
20002132 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20002132 PRZYCHODNIA TATRZAŃSKA SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ WITKIEWICZA 1 85794 5542417259 092924540 1 592 283,93
20001841 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20001841 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ELMED" SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ KARŁOWICZA 3-5 85092 5542430538 092949801 1 136 974,94
20002312 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20002312 NZOZ "UROLOG" W BYDGOSZCZY - SPÓŁKA LEKARZY UROLOGÓW - SPÓŁKA PARTNERSKA BYDGOSZCZ KARŁOWICZA 22 85092 5542467493 092989315 84 117,75
20002139 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20002139 NZOZ - PRZYCHODNIA "ŚRÓDMIEŚCIE" W BYDGOSZCZY PROWADZONY PRZEZ SP. Z O.O. PRZYCHODNIA "ŚRÓDMIEŚCIE" BYDGOSZCZ KOŁŁĄTAJA 9 85080 5542471218 092916753 813 313,14
20002221 Link do listy umów świadczeniodawcy o kodzie 20002221 SZPITAL SWIĘTEGO ŁUKASZA BYDGOSZCZ BYDG. BATAL. OBRONY NARODOWEJ 10A 85825 5542485321 092993191 1 013 178,76

KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice