Pakiety produktów jednostkowych | 19 lipca 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Produkt kontraktowy:
03.0000.388.02
Wyróżnik:
45
Miesiąc:
Marzec
Rodzaj pakietu:
Standardowy
Kod produktu jednostkowego Sortuj według kodu produktu jednostkowego Nazwa produktu jednostkowego Sortuj według nazwy produktu jednostkowego Waga efektywna Sortuj według wagi efektywnej
5.08.07.0000028 HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z PODANIEM LEKU U PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM LUB POTWIERDZONYM ZAKAŻENIEM SARS-COV-2 0,000
5.08.08.0000097 DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 1,000
5.08.07.0000001 HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU 1,000
5.08.07.0000003 HOSPITALIZACJA W TRYBIE JEDNODNIOWYM ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU 1,000
5.08.07.0000004 PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE AMBULATORYJNYM ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PROGRAMU 1,000
5.08.07.0000023 KWALIFIKACJA DO LECZENIA W PROGRAMIE LEKOWYM ORAZ WERYFIKACJA JEGO SKUTECZNOŚCI 1,000
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice