Lista umów | 05 grudnia 2022

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAĹƒSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
07-00-60856-22-17/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-17/06 07R-8-00855-18-09/2021-2023/SK_POZ 18 Programy pilotażowe 0,00 2021-12-30 19:42:32
07-00-60856-22-09/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-09/08 07R-8-00855-02-01-2018-2023 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 796 240,21 2022-09-15 09:03:37
07-00-60856-22-16/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-16/08 07R-8-00855-10-01-2017-2022 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 267 694,27 2022-10-24 20:00:25
07-00-60856-22-47/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-47/08 07R-8-00855-18-02-2022-2023 18 Programy pilotażowe 1 012 400,00 2022-11-02 20:01:45
07-00-60856-22-13/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-13/08 07R-8-00855-18-10-2021-2023 18 Programy pilotażowe 3 335 335,86 2022-11-03 20:00:53
07-00-60856-22-11/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-11/08 07R-8-00855-11-01-2017-2022 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 14 114 381,21 2022-11-03 20:00:53
07-00-60856-22-44/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-44/08 07R-8-00855-03-07-2022 03 Leczenie szpitalne 2 110 923,26 2022-11-03 20:00:53
07-00-60856-22-18/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-18/08 07R-8-00855-01-01-2016 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 64 975,38 2022-11-04 20:01:03
07-00-60856-22-01/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-01/08 07R-8-00855-03-01-2018-2022 03 Leczenie szpitalne 4 448 964,26 2022-11-07 20:01:02
07-00-60856-22-05/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-05/08 07R-8-00855-03-05-2021-2025 03 Leczenie szpitalne 11 277 165,81 2022-11-08 20:01:16
07-00-60856-22-19/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-19/08 07R-8-00855-04-01-2011-2022 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 4 369 734,98 2022-11-08 20:01:16
07-00-60856-22-06/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-06/08 07R-8-00855-03-25-2017-2022 03 Leczenie szpitalne 11 886 839,28 2022-11-08 20:01:16
07-00-60856-22-07/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-07/08 07R-8-00855-03-08-2017-2022 03 Leczenie szpitalne 631 700 592,28 2022-11-08 20:01:16
07-00-60856-22-08/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-08/08 07R-8-00855-05-01-2017-2022 05 Rehabilitacja lecznicza 3 864 899,35 2022-11-08 20:01:16
07-00-60856-22-14/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-14/08 07R-8-00855-02-01-2022-2022 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 5 916 914,31 2022-11-08 20:01:16
07-00-60856-22-49/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-49/08 07R-8-00855-10-01-2022-2027 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 68 031,60 2022-11-08 20:01:16
07-00-60856-22-02/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-02/08 07R-8-00855-03-04-2017-2022 03 Leczenie szpitalne 16 078 990,50 2022-11-08 20:01:16
07-00-60856-22-20/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-20/08 07R-8-00855-07-01-2022-2022 07 Leczenie stomatologiczne 564 627,19 2022-11-10 20:01:13
07-00-60856-22-10/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-10/08 07R-8-00855-11-01-2017-2022 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 5 292 614,72 2022-11-10 20:01:13
07-00-60856-22-12/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-12/08 07R-8-00855-18-03-2019-2022 18 Programy pilotażowe 4 326 323,20 2022-11-10 20:01:13
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice