Lista umów | 05 lutego 2023

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20001364
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BYDGOSZCZY
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
02-00-01364-22-04 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-04 B0328/POZ 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 23 016,00 2022-12-30 20:02:04
02-00-01364-22-28 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-28 2022/B0328/PRO 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 30 282,98 2023-01-04 20:01:21
02-00-01364-22-12 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-12 21-22/B0328/SZP-SOR/IP 03 Leczenie szpitalne 0,00 2023-01-23 20:01:04
02-00-01364-22-08 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-08 18-22/B0328/REH 05 Rehabilitacja lecznicza 1 557 620,17 2023-01-23 20:01:04
02-00-01364-22-09 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-09 17-22/B0328/SPO 14 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 4 258 810,78 2023-01-26 20:01:14
02-00-01364-22-13 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-13 17-22/B0328/STM 07 Leczenie stomatologiczne 977 423,49 2023-01-26 20:01:14
02-00-01364-22-05 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-05 18-22/B0328/SZP 03 Leczenie szpitalne 676 530,85 2023-01-26 20:01:14
02-00-01364-22-07 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-07 19-23/B0328/PSY 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 800 101,41 2023-01-26 20:01:14
02-00-01364-22-03 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-03 11-22/B0328/AOS 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 303 516,44 2023-01-27 20:06:50
02-00-01364-22-11 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-11 17-22/B0328/PSZ 03 Leczenie szpitalne 48 778 950,84 2023-02-04 20:00:48
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice