Lista umów | 05 grudnia 2022

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20001364
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BYDGOSZCZY
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
02-00-01364-22-12 21-22/B0328/SZP-SOR/IP 03 Leczenie szpitalne 0,00 2022-03-02 17:00:49
02-00-01364-22-09 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-09 17-22/B0328/SPO 14 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 3 825 672,28 2022-10-24 20:00:25
02-00-01364-22-13 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-13 17-22/B0328/STM 07 Leczenie stomatologiczne 1 002 240,54 2022-10-24 20:00:25
02-00-01364-22-07 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-07 19-23/B0328/PSY 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 755 831,68 2022-10-25 20:00:23
02-00-01364-22-11 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-11 17-22/B0328/PSZ 03 Leczenie szpitalne 45 715 563,27 2022-10-28 20:00:32
02-00-01364-22-05 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-05 18-22/B0328/SZP 03 Leczenie szpitalne 654 563,25 2022-11-04 20:01:03
02-00-01364-22-03 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-03 11-22/B0328/AOS 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 385 402,40 2022-11-07 20:01:02
02-00-01364-22-04 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-04 B0328/POZ 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 23 016,00 2022-11-07 20:01:02
02-00-01364-22-08 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-01364-22-08 18-22/B0328/REH 05 Rehabilitacja lecznicza 1 613 124,73 2022-11-07 20:01:02
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice