Lista umów | 05 grudnia 2022

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20001105
Nazwa świadczeniodawcy:
KUJAWSKO- POMORSKI STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNY NZOZ STO-MED UTWORZONY PRZEZ STO-MED KUJAWSKO-POMORSKÄ„ SP. Z O.O.
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice