Lista umów | 19 lipca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000810
Nazwa świadczeniodawcy:
SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
02-00-00810-22-15 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-15 21-22/B0009/SZP-SOR/IP 03 Leczenie szpitalne 0,00 2023-01-23 20:01:04
02-00-00810-22-12 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-12 17-23/B0009/SOK 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 4 236 921,25 2023-01-25 20:01:13
02-00-00810-22-06 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-06 21-22/B0009/SZP 03 Leczenie szpitalne 1 613 745,59 2023-01-25 20:01:13
02-00-00810-22-07 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-07 17-22/B0009/STM 07 Leczenie stomatologiczne 3 867 561,15 2023-01-26 20:01:14
02-00-00810-22-10 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-10 18-22/B0009/REH 05 Rehabilitacja lecznicza 2 841 373,65 2023-01-30 20:01:23
02-00-00810-22-08 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-08 17-23/B0009/PRO 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 121 539,11 2023-02-08 20:01:26
02-00-00810-22-05 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-05 B0009/POZ 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 48 162,00 2023-02-14 20:01:44
02-00-00810-22-04 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-04 19-22/B0009/AOS 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 658 460,42 2023-03-30 20:01:05
02-00-00810-22-14 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-14 17-22/B0009/PSZ 03 Leczenie szpitalne 252 639 159,31 2023-03-30 20:01:05
02-00-00810-22-11 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-11 17-22/B0009/SZP-PT 03 Leczenie szpitalne 2 691 112,08 2023-03-30 20:01:05
02-00-00810-22-09 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-09 19-23/B0009/PSY 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 2 976 641,90 2023-03-31 20:00:59
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice