Lista umów | 05 grudnia 2022

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000810
Nazwa świadczeniodawcy:
SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
02-00-00810-22-15 21-22/B0009/SZP-SOR/IP 03 Leczenie szpitalne 0,00 2022-03-23 15:06:45
02-00-00810-22-09 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-09 19-23/B0009/PSY 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 3 689 270,18 2022-10-26 20:00:26
02-00-00810-22-08 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-08 17-23/B0009/PRO 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 157 731,00 2022-11-02 20:01:45
02-00-00810-22-05 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-05 B0009/POZ 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 48 162,00 2022-11-07 20:01:02
02-00-00810-22-06 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-06 21-22/B0009/SZP 03 Leczenie szpitalne 889 705,76 2022-11-08 20:01:16
02-00-00810-22-14 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-14 17-22/B0009/PSZ 03 Leczenie szpitalne 251 486 825,46 2022-11-08 20:01:16
02-00-00810-22-12 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-12 17-23/B0009/SOK 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 4 215 182,31 2022-11-08 20:01:16
02-00-00810-22-10 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-10 18-22/B0009/REH 05 Rehabilitacja lecznicza 2 936 611,64 2022-11-08 20:01:16
02-00-00810-22-07 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-07 17-22/B0009/STM 07 Leczenie stomatologiczne 3 729 978,65 2022-11-10 20:01:13
02-00-00810-22-11 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-11 17-22/B0009/SZP-PT 03 Leczenie szpitalne 2 766 506,99 2022-11-10 20:01:13
02-00-00810-22-04 Link do listy planu umowy o kodzie 02-00-00810-22-04 19-22/B0009/AOS 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 533 212,19 2022-11-10 20:01:13
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice