Plan umowy | 05 grudnia 2022

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000810
Nazwa świadczeniodawcy:
SPZOZ 10 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
Kod umowy:
02-00-00810-22-07
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie stomatologiczne
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice