Plan umowy | 05 grudnia 2022

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAĹƒSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-09/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
11.4132.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.4132.001.02 DIALIZOTERAPIA OTRZEWNOWA 1 2 111 189,04 2 195 636,61 1,04
11.4132.003.12 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 2 8 514 998,06 8 429 848,08 0,99
11.9996.005.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.9996.005.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ART. 4 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. -ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 3 81 512,70 81 512,70 1,00
11.9996.007.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.9996.007.02 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, W ZAKRESIE KOSZTÓW PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ TYCH LEKARZY-ŚWIADCZENIA KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE 4 65 210,16 65 210,16 1,00
11.9996.011.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.9996.011.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 11/1 6 146 722,86 146 722,86 1,00
11.9996.012.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.9996.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 11/1 5 62 271,00 62 271,00 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice