Plan umowy | 05 grudnia 2022

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAĹƒSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-11/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
00.9999.000.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 00.9999.000.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 458 6 791,67 10 866 672,00 1600,00
00.9999.005.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 00.9999.005.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ART. 4 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. -LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ (PSZ) 460 2 809 350,50 2 809 350,50 1,00
00.9999.006.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 00.9999.006.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU - W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 459 6 488,28 3 996 391,17 615,94
00.9999.007.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 00.9999.007.02 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, W ZAKRESIE KOSZTÓW PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ TYCH LEKARZY - SYSTEM PSZ 461 2 247 480,38 2 247 480,38 1,00
00.9999.009.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 00.9999.009.02 ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIANIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 R. ZMIENIAJĄCEGO OWU SYSTEM PSZ (2020) 462 285,00 456 000,00 1600,00
00.9999.010.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 477 14 727 178,20 14 727 178,20 1,00
00.9999.011.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 00.9999.011.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 03/8 480 5 488 304,74 5 488 304,74 1,00
00.9999.012.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 00.9999.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 03/8 479 5 848 392,56 5 848 392,56 1,00
00.9999.013.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 00.9999.013.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH - 03/8 478 455 775,66 455 775,66 1,00
02.0000.073.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 2 952 353,16 1 104 729,66 1,16
02.0000.078.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.0000.078.02 BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIA 3 129 895,57 135 091,39 1,04
02.0000.079.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.0000.079.02 BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIA 4 580 914,19 604 150,76 1,04
02.1010.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1010.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII 117 120 232,53 133 558,07 1,11
02.1010.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1010.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII 119 63 068,68 69 919,58 1,11
02.1010.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1010.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 118 44 057,66 49 068,54 1,11
02.1010.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1010.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 120 18 376,13 20 397,46 1,11
02.1010.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1010.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 423 114 536,63 125 738,63 1,10
02.1010.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1010.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 422 23 059,61 25 484,88 1,11
02.1030.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1030.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII 121 187 021,04 228 165,68 1,22
02.1030.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1030.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 122 0,00 0,00 0,00
02.1030.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1030.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 123 1 001,77 1 222,16 1,22
02.1030.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1030.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 124 12 128,05 14 796,22 1,22
02.1050.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1050.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII 202 127 668,74 139 997,12 1,10
02.1050.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1050.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02 203 43 540,48 48 579,39 1,12
02.1050.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1050.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 204 0,86 0,96 1,11
02.1050.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1050.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 205 8 338,80 9 008,63 1,08
02.1050.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1050.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 442 352,39 380,58 1,08
02.1050.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1050.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 206 12 973,91 14 471,35 1,12
02.1070.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1070.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII 125 57 709,12 63 878,54 1,11
02.1070.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1070.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 126 0,00 0,00 0,00
02.1070.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1070.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 127 1 439,58 1 651,59 1,15
02.1070.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1070.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 424 0,00 0,00 0,00
02.1070.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1070.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 128 240 186,05 307 438,13 1,28
02.1080.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1080.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII 115 29 295,46 32 368,28 1,10
02.1080.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1080.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 116 7 360,36 8 071,27 1,10
02.1080.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1080.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 421 724,55 791,04 1,09
02.1100.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1100.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII 207 1 087 273,43 1 215 090,71 1,12
02.1100.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1100.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 208 52 436,26 59 125,66 1,13
02.1100.701.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1100.701.02 ŚWIADCZENIE W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ 487 0,76 0,88 1,16
02.1120.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1120.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ 129 89 302,07 98 821,12 1,11
02.1120.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1120.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 130 20 065,89 22 299,84 1,11
02.1120.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1120.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 425 90,85 105,33 1,16
02.1130.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1130.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII 209 88 903,06 98 404,90 1,11
02.1130.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1130.101.02 KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII 02.1130.001.02 210 0,00 0,00 0,00
02.1130.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1130.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 211 0,96 1,06 1,11
02.1130.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1130.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 212 795,63 872,88 1,10
02.1130.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1130.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 443 0,70 0,76 1,08
02.1130.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1130.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 213 45,48 50,48 1,11
02.1131.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1131.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI 131 77 627,42 84 991,97 1,09
02.1131.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1131.101.02 KWALIFIKOWANIE DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH - ZAKRES SKOJARZONY DO NEFROLOGII DLA DZIECI 02.1131.001.02 132 0,00 0,00 0,00
02.1131.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1131.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 133 0,98 1,12 1,14
02.1131.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1131.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 134 33 911,81 37 075,24 1,09
02.1131.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1131.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 135 0,00 0,00 0,00
02.1200.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1200.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII 136 153 798,71 170 817,53 1,11
02.1200.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1200.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 137 0,78 0,74 0,95
02.1200.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1200.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 138 86 010,01 95 230,48 1,11
02.1200.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1200.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 426 10 411,85 11 506,28 1,11
02.1200.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1200.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 139 22 468,50 21 714,68 0,97
02.1220.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1220.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII 140 112 248,46 125 240,09 1,12
02.1220.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1220.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 141 0,96 1,06 1,11
02.1220.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1220.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 142 61 953,33 69 287,90 1,12
02.1220.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1220.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 143 2 739,25 3 048,92 1,11
02.1222.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1222.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU 144 53 898,06 59 915,34 1,11
02.1222.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1222.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 145 2 285,05 2 509,54 1,10
02.1222.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1222.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 427 0,00 0,00 0,00
02.1240.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII 146 5 694,47 6 171,46 1,08
02.1240.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII 372 766,07 845,59 1,10
02.1240.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 373 0,96 1,06 1,11
02.1240.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 147 1 986,88 2 205,59 1,11
02.1240.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 374 236,99 259,46 1,09
02.1240.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 148 546,34 595,16 1,09
02.1240.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 428 175,79 199,19 1,13
02.1240.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 448 116,69 126,02 1,08
02.1240.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 375 177 291,24 197 650,13 1,11
02.1240.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1240.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 149 1 097 986,01 1 224 954,53 1,12
02.1270.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1270.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 150 62 591,80 68 821,86 1,10
02.1270.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1270.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 151 33 167,65 38 806,16 1,17
02.1270.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1270.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 152 22 902,20 24 781,26 1,08
02.1270.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1270.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 429 0,00 0,00 0,00
02.1270.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1270.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 153 7 483,99 8 756,27 1,17
02.1280.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1280.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII 154 117 718,95 129 872,94 1,10
02.1280.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1280.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 155 12 440,05 13 792,46 1,11
02.1280.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1280.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 430 0,93 1,00 1,08
02.1340.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1340.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 214 118 665,29 131 281,07 1,11
02.1340.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1340.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 215 14 195,05 15 635,70 1,10
02.1340.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1340.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 444 0,52 0,56 1,08
02.1450.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII 156 185 761,55 204 482,47 1,10
02.1450.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.101.02 POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 157 0,00 0,00 0,00
02.1450.201.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.201.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02 158 50 482,13 54 862,14 1,09
02.1450.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 159 23 118,06 23 522,22 1,02
02.1450.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 431 58,70 63,40 1,08
02.1450.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1450.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 160 43 674,07 44 261,11 1,01
02.1500.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ 161 79 554,05 87 812,70 1,10
02.1500.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02 162 100 951,46 110 670,13 1,10
02.1500.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 163 48 580,29 51 231,62 1,05
02.1500.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 432 554,83 621,60 1,12
02.1500.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1500.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 164 207 107,19 219 215,40 1,06
02.1540.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 169 0,00 0,00 0,00
02.1540.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 165 3 764,28 4 094,86 1,09
02.1540.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1540.001.02 170 0,00 0,00 0,00
02.1540.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1540.001.02 166 1 709,06 1 871,06 1,09
02.1540.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 167 152 236,71 170 058,25 1,12
02.1540.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 171 88 652,35 98 765,16 1,11
02.1540.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 433 210,83 244,57 1,16
02.1540.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 457 0,00 0,00 0,00
02.1540.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 168 42 699,05 47 749,15 1,12
02.1540.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1540.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 172 420 233,86 469 805,14 1,12
02.1550.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1550.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ 173 12 251,13 13 542,10 1,11
02.1550.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1550.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 434 58,96 63,67 1,08
02.1560.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1560.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII 222 36 677,81 40 384,99 1,10
02.1560.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1560.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 445 0,00 0,00 0,00
02.1570.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1570.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII 174 28 726,55 31 600,67 1,10
02.1570.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1570.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 175 0,96 1,08 1,12
02.1570.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1570.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 435 0,00 0,00 0,00
02.1570.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1570.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 176 16 715,19 18 792,50 1,12
02.1580.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1580.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 216 718 105,69 769 740,23 1,07
02.1580.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1580.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02 217 18 512,75 19 623,52 1,06
02.1580.201.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1580.201.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH 219 309 050,91 328 018,46 1,06
02.1580.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1580.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 218 0,91 0,96 1,06
02.1580.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1580.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 221 271 405,68 289 493,71 1,07
02.1580.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1580.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 220 903,05 971,54 1,08
02.1581.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1581.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI 177 113 775,67 122 198,14 1,07
02.1581.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1581.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1581.001.02 178 0,79 0,84 1,06
02.1581.201.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1581.201.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH 179 0,66 0,70 1,06
02.1581.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1581.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 180 19 834,88 22 430,06 1,13
02.1600.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI 181 2 012 185,32 2 207 986,38 1,10
02.1600.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02 182 796 807,08 871 191,64 1,09
02.1600.201.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.201.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH 184 431,05 468,26 1,09
02.1600.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 183 0,91 0,96 1,06
02.1600.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 436 12 386,48 13 594,93 1,10
02.1600.602.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.602.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 437 0,00 0,00 0,00
02.1600.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1600.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 185 16 480,08 17 631,28 1,07
02.1610.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1610.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII 186 113 928,22 125 861,36 1,10
02.1610.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1610.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02 187 83 154,99 90 052,83 1,08
02.1610.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1610.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 188 37 147,85 39 814,03 1,07
02.1610.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1610.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 438 1 235,28 1 352,71 1,10
02.1610.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1610.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 189 62 941,20 67 278,27 1,07
02.1612.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1612.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII 190 64 203,05 70 988,58 1,11
02.1612.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1612.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 191 0,94 1,02 1,09
02.1612.401.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1612.401.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE 192 29 321,05 32 477,54 1,11
02.1612.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1612.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 439 633,69 690,07 1,09
02.1612.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1612.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 193 136,39 148,66 1,09
02.1630.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1630.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ 194 84 773,19 93 327,85 1,10
02.1630.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1630.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1630.001.02 195 45 683,27 50 053,29 1,10
02.1630.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1630.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 196 24 700,74 26 530,78 1,07
02.1630.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1630.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 440 3 844,00 4 199,05 1,09
02.1630.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1630.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 197 64 297,61 68 851,46 1,07
02.1640.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1640.001.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII 198 169 598,42 186 033,97 1,10
02.1640.101.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1640.101.02 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02 199 34 992,80 38 001,50 1,09
02.1640.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1640.301.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA 200 96 502,37 104 161,59 1,08
02.1640.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1640.601.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18-GO R.Ż. (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 441 0,44 0,48 1,08
02.1640.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.1640.998.02 ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 201 53 891,80 58 228,61 1,08
02.7220.072.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.7220.072.02 BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) 5 4 151 738,30 4 317 807,82 1,04
02.7250.072.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 02.7250.072.02 BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) 6 2 234 102,13 2 323 466,21 1,04
03.0000.060.17 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.060.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL OGÓLNOPOLSKI 1 12,00 223 830 910,00 18652575,83
03.0000.100.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.100.02 ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ, DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W RAMACH PSZ DO POZIOMU: III STOPNIA, OGÓLNOPOLSKIEGO, ONKOLOGICZNEGO, PEDIATRYCZNEGO, PULMONOLOGICZNEGO 463 1 105 607,30 1 105 607,30 1,00
03.0000.105.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.105.02 TERAPIA IZOTOPOWA (LSZ) 107 6 344,05 6 344,05 1,00
03.0000.111.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.111.02 CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 95 777 682,77 777 682,77 1,00
03.0000.111.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.111.02 CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 93 643 580,79 643 580,79 1,00
03.0000.112.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.112.02 CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 97 1 513 702,03 1 513 702,03 1,00
03.0000.112.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.112.02 CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 101 136 319,96 136 319,97 1,00
03.0000.112.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.112.02 CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 99 135 616,09 135 616,10 1,00
03.0000.113.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.113.02 CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 103 2 284 807,86 2 284 807,87 1,00
03.0000.113.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.113.02 CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 368 13 635,90 13 635,90 1,00
03.0000.113.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.113.02 CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 105 3 397 337,92 3 397 337,93 1,00
03.0000.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.301.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B 287 141 627,46 141 627,46 1,00
03.0000.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.301.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B 227 0,00 0,00 0,00
03.0000.304.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.304.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO 229 232 811,41 232 811,42 1,00
03.0000.304.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.304.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO 231 24 173,92 24 173,92 1,00
03.0000.305.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.305.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO 233 0,00 0,00 0,00
03.0000.305.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.305.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO 235 4 552,43 4 552,43 1,00
03.0000.306.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.306.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO LUB DROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA 239 23 434,11 23 434,11 1,00
03.0000.306.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.306.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO LUB DROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA 237 203 209,47 203 209,47 1,00
03.0000.308.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.308.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH 243 0,00 0,00 0,00
03.0000.308.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.308.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH 241 0,00 0,00 0,00
03.0000.309.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.309.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI 466 94 010,75 94 010,75 1,00
03.0000.309.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.309.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI 245 464 856,73 464 856,73 1,00
03.0000.309.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.309.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI 464 0,00 0,00 0,00
03.0000.310.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.310.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA NERKI 249 248 596,40 248 596,40 1,00
03.0000.310.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.310.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA NERKI 247 47 023,53 47 023,53 1,00
03.0000.312.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.312.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE 251 55 977,34 55 977,35 1,00
03.0000.314.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.314.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ 253 51 138,44 51 138,44 1,00
03.0000.314.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.314.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ 255 244 651,61 244 651,61 1,00
03.0000.328.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.328.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY 257 158 148,00 158 148,00 1,00
03.0000.329.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.329.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO 366 0,00 0,00 0,00
03.0000.329.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.329.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO 259 1 018 889,89 1 018 889,89 1,00
03.0000.331.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.331.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) 263 47 961,08 47 961,08 1,00
03.0000.331.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.331.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) 261 0,00 0,00 0,00
03.0000.332.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.332.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA 265 224 103,15 224 103,15 1,00
03.0000.332.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.332.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA 267 16 781,82 16 781,82 1,00
03.0000.333.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.333.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW 271 269 097,80 269 097,81 1,00
03.0000.333.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.333.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW 269 102 241,93 102 241,93 1,00
03.0000.335.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.335.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS) 277 5 825,18 5 825,19 1,00
03.0000.335.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.335.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS) 275 4 611,55 4 611,56 1,00
03.0000.335.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.335.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS) 273 125 260,41 125 260,42 1,00
03.0000.336.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.336.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) 279 265 625,31 265 625,32 1,00
03.0000.336.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.336.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) 281 12 383,61 12 383,61 1,00
03.0000.337.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.337.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK 283 63 358,06 63 358,06 1,00
03.0000.339.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.339.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH 285 25 043,42 25 043,42 1,00
03.0000.344.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.344.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ 289 0,00 0,00 0,00
03.0000.344.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.344.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ 384 72 226,15 72 226,15 1,00
03.0000.344.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.344.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ 380 34 790,55 34 790,56 1,00
03.0000.346.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.346.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO 293 334 580,92 334 580,93 1,00
03.0000.347.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.347.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ 291 32 103,51 32 103,52 1,00
03.0000.347.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.347.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ 382 436 653,87 436 653,87 1,00
03.0000.350.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.350.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ 475 23 060,64 23 060,64 1,00
03.0000.350.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.350.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ 473 0,00 0,00 0,00
03.0000.350.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.350.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ 295 36 406,24 36 406,24 1,00
03.0000.353.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.353.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI 305 0,00 0,00 0,00
03.0000.353.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.353.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI 299 7 664,50 7 664,50 1,00
03.0000.353.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.353.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI 297 0,00 0,00 0,00
03.0000.354.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.354.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO 301 218 013,73 218 013,74 1,00
03.0000.354.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.354.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO 307 182 957,11 182 957,11 1,00
03.0000.355.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.355.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) 370 13 312,07 13 312,07 1,00
03.0000.355.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.355.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) 303 186 739,74 186 739,74 1,00
03.0000.356.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.356.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO 311 71 506,73 71 506,73 1,00
03.0000.356.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.356.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO 309 0,00 0,00 0,00
03.0000.357.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.357.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A 313 44 184,49 44 184,49 1,00
03.0000.358.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.358.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA 315 27 524,08 27 524,08 1,00
03.0000.358.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.358.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA 468 0,00 0,00 0,00
03.0000.358.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.358.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA 470 0,00 0,00 0,00
03.0000.362.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.362.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH 317 228 347,32 228 347,33 1,00
03.0000.362.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.362.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH 319 0,00 0,00 0,00
03.0000.365.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.365.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ 321 114 009,38 114 009,37 1,00
03.0000.366.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.366.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNE CHŁONIAKI SKÓRNE T - KOMÓRKOWE 325 13 435,13 13 435,13 1,00
03.0000.366.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.366.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNE CHŁONIAKI SKÓRNE T - KOMÓRKOWE 323 0,00 0,00 0,00
03.0000.367.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.367.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH 327 159 945,10 159 945,10 1,00
03.0000.367.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.367.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH 329 0,00 0,00 0,00
03.0000.370.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.370.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) 333 1 854 212,96 1 854 212,96 1,00
03.0000.370.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.370.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) 331 4 029 213,41 4 029 213,41 1,00
03.0000.371.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.371.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ 337 94 205,03 94 205,03 1,00
03.0000.371.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.371.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ 335 0,00 0,00 0,00
03.0000.374.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.374.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH) 347 0,00 0,00 0,00
03.0000.374.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.374.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH) 349 0,00 0,00 0,00
03.0000.375.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.375.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) 343 38 068,42 38 068,42 1,00
03.0000.375.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.375.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) 341 16 548,53 16 548,53 1,00
03.0000.375.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.375.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) 345 0,00 0,00 0,00
03.0000.375.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.375.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) 339 1 985,87 1 985,87 1,00
03.0000.377.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.377.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+ 351 12 543,30 12 543,32 1,00
03.0000.379.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.379.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM 353 52 620,39 52 620,39 1,00
03.0000.379.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.379.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM 355 0,00 0,00 0,00
03.0000.380.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.380.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ 363 8 807,14 8 807,14 1,00
03.0000.380.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.380.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ 361 0,00 0,00 0,00
03.0000.905.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.905.02 TERAPIA IZOTOPOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY 108 3 775 800,35 3 775 800,35 1,00
03.0001.001.14 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.001.14 ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - UE 8 25 394,00 25 394,00 1,00
03.0001.111.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.111.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 94 321 959,09 321 959,09 1,00
03.0001.111.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.111.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 96 1 198 189,42 1 198 189,43 1,00
03.0001.112.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.112.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 100 782 691,98 782 691,99 1,00
03.0001.112.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.112.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 98 524 153,10 524 153,11 1,00
03.0001.112.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.112.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 102 1 285 770,32 1 285 770,32 1,00
03.0001.113.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.113.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 104 406 580,90 406 580,90 1,00
03.0001.113.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.113.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 369 51 798,53 51 798,53 1,00
03.0001.113.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.113.02 SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM 106 2 198 687,21 2 198 687,20 1,00
03.0001.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.301.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B 228 0,00 0,00 0,00
03.0001.301.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.301.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B 288 29 526,15 29 526,14 1,00
03.0001.304.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.304.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO 230 1 242 067,18 1 242 067,17 1,00
03.0001.304.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.304.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO 232 379 777,04 379 777,04 1,00
03.0001.305.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.305.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO 236 25 016,67 25 016,67 1,00
03.0001.305.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.305.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO 234 0,00 0,00 0,00
03.0001.306.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.306.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO LUB DROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA 240 224 120,45 224 120,45 1,00
03.0001.306.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.306.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO LUB DROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA 238 2 722 420,67 2 722 420,67 1,00
03.0001.308.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.308.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH 244 0,00 0,00 0,00
03.0001.308.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.308.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH 242 0,00 0,00 0,00
03.0001.309.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.309.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI 465 0,00 0,00 0,00
03.0001.309.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.309.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI 467 1 007 516,24 1 007 516,24 1,00
03.0001.309.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.309.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI 246 2 886 423,44 2 886 423,44 1,00
03.0001.310.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.310.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA NERKI 250 4 461 090,55 4 461 090,55 1,00
03.0001.310.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.310.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA NERKI 248 529 472,27 529 472,27 1,00
03.0001.312.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.312.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE 252 397 958,35 397 958,35 1,00
03.0001.314.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.314.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ 254 118 403,01 118 403,02 1,00
03.0001.314.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.314.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ 256 3 667 939,14 3 667 939,14 1,00
03.0001.328.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.328.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY 258 350 862,12 350 862,12 1,00
03.0001.329.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.329.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO 367 0,00 0,00 0,00
03.0001.329.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.329.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO 260 7 571 879,73 7 571 879,73 1,00
03.0001.331.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.331.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) 264 386 463,45 386 463,46 1,00
03.0001.331.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.331.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) 262 3 195,34 3 195,34 1,00
03.0001.332.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.332.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA 266 508 948,01 508 948,00 1,00
03.0001.332.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.332.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA 268 185 350,80 185 350,80 1,00
03.0001.333.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.333.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW 272 1 475 618,39 1 475 618,39 1,00
03.0001.333.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.333.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW 270 456 934,37 456 934,37 1,00
03.0001.335.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.335.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS) 274 665 884,68 665 884,69 1,00
03.0001.335.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.335.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS) 276 50 253,47 50 253,47 1,00
03.0001.335.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.335.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS) 278 10 060,25 10 060,25 1,00
03.0001.336.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.336.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) 282 18 627,08 18 627,08 1,00
03.0001.336.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.336.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) 280 1 402 541,89 1 402 541,89 1,00
03.0001.337.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.337.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK 284 99 373,76 99 373,75 1,00
03.0001.339.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.339.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH 286 76 047,01 76 047,01 1,00
03.0001.344.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.344.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ 290 0,00 0,00 0,00
03.0001.344.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.344.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ 385 2 373 226,61 2 373 226,61 1,00
03.0001.344.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.344.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEJ ASTMY ALERGICZNEJ IGE ZALEŻNEJ ORAZ CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ 381 848 648,92 848 648,92 1,00
03.0001.346.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.346.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO 294 6 905 132,30 6 905 132,31 1,00
03.0001.347.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.347.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ 292 42 271,51 42 271,51 1,00
03.0001.347.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.347.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ 383 5 081 600,89 5 081 600,89 1,00
03.0001.350.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.350.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ 474 0,00 0,00 0,00
03.0001.350.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.350.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ 476 489 474,49 489 474,49 1,00
03.0001.350.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.350.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ 296 180 521,96 180 521,97 1,00
03.0001.353.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.353.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI 306 0,00 0,00 0,00
03.0001.353.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.353.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI 300 108 354,96 108 354,96 1,00
03.0001.353.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.353.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WYSOKO ZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI 298 0,00 0,00 0,00
03.0001.354.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.354.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO 308 2 040 954,87 2 040 954,87 1,00
03.0001.354.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.354.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO 302 8 310 487,69 8 310 487,69 1,00
03.0001.355.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.355.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) 304 534 450,29 534 450,28 1,00
03.0001.355.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.355.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) 371 194 212,03 194 212,03 1,00
03.0001.356.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.356.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO 310 0,00 0,00 0,00
03.0001.356.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.356.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO 312 1 855 710,71 1 855 710,71 1,00
03.0001.357.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.357.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A 314 156 702,43 156 702,43 1,00
03.0001.358.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.358.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA 316 14 528,40 14 528,40 1,00
03.0001.358.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.358.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA 469 0,00 0,00 0,00
03.0001.358.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.358.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA 471 0,00 0,00 0,00
03.0001.362.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.362.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH 318 6 436 082,71 6 436 082,71 1,00
03.0001.362.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.362.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCH 320 0,00 0,00 0,00
03.0001.365.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.365.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ 322 1 362 828,82 1 362 828,82 1,00
03.0001.366.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.366.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNE CHŁONIAKI SKÓRNE T - KOMÓRKOWE 324 0,00 0,00 0,00
03.0001.366.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.366.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNE CHŁONIAKI SKÓRNE T - KOMÓRKOWE 326 129 234,44 129 234,44 1,00
03.0001.367.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.367.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH 328 1 559 807,36 1 559 807,36 1,00
03.0001.367.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.367.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH 330 0,00 0,00 0,00
03.0001.370.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.370.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) 334 1 922 016,36 1 922 016,36 1,00
03.0001.370.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.370.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) 332 0,00 0,00 0,00
03.0001.371.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.371.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ 338 1 124 209,11 1 124 209,11 1,00
03.0001.371.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.371.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ 336 0,00 0,00 0,00
03.0001.374.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.374.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH) 350 0,00 0,00 0,00
03.0001.374.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.374.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH) 348 0,00 0,00 0,00
03.0001.375.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.375.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) 344 70 489,28 70 489,28 1,00
03.0001.375.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.375.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) 342 0,00 0,00 0,00
03.0001.375.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.375.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) 340 20 934,43 20 934,43 1,00
03.0001.375.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.375.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) 346 0,00 0,00 0,00
03.0001.377.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.377.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+ 352 396 673,87 396 673,87 1,00
03.0001.379.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.379.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM 354 334 626,15 334 626,15 1,00
03.0001.379.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.379.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ OBINUTUZUMABEM 356 0,00 0,00 0,00
03.0001.380.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.380.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ 362 0,00 0,00 0,00
03.0001.380.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.380.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PODTRZYMUJĄCE OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ 364 261 979,20 261 979,20 1,00
03.3300.008.03 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.3300.008.03 ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM 7 365,00 13 718 890,00 37586,00
03.4000.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA 39 0,00 0,00 0,00
03.4000.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA 86 0,00 0,00 0,00
03.4000.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA 379 0,00 0,00 0,00
03.4000.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA 41 0,00 0,00 0,00
03.4000.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA 40 0,00 0,00 0,00
03.4000.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA 42 0,00 0,00 0,00
03.4000.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA 38 0,00 0,00 0,00
03.4000.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.600.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 452 0,00 0,00 0,00
03.4000.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.600.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 449 0,00 0,00 0,00
03.4000.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.600.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 394 0,00 0,00 0,00
03.4000.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.600.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 453 0,00 0,00 0,00
03.4000.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.600.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 454 0,00 0,00 0,00
03.4000.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.600.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 395 0,00 0,00 0,00
03.4000.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4000.600.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 416 0,00 0,00 0,00
03.4010.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 47 0,00 0,00 0,00
03.4010.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4010.600.02 ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 396 6 057,05 6 541,61 1,08
03.4030.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4030.030.02 ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA 44 0,00 0,00 0,00
03.4030.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4030.600.02 ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 455 4 148,05 4 479,89 1,08
03.4030.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4030.930.02 ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 45 7 212 488,17 7 212 488,17 1,00
03.4030.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4030.998.02 ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 46 708 336,05 708 336,05 1,00
03.4050.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4050.030.02 GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA 34 0,00 0,00 0,00
03.4050.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4050.600.02 GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 393 0,00 0,00 0,00
03.4050.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4050.930.02 GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 35 36 965,87 36 965,87 1,00
03.4050.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4050.998.02 GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 36 553 524,47 553 524,47 1,00
03.4070.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4070.030.02 HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA 19 0,00 0,00 0,00
03.4070.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4070.600.02 HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 386 0,00 0,00 0,00
03.4070.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4070.930.02 HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 21 3 428 545,52 3 428 545,52 1,00
03.4070.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4070.998.02 HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 20 3 525 063,11 3 525 063,11 1,00
03.4080.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4080.030.02 IMMUNOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA 92 0,00 0,00 0,00
03.4080.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4080.600.02 IMMUNOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 420 0,00 0,00 0,00
03.4100.020.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4100.020.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST.2 ROZPORZĄDZENIA 484 0,00 0,00 0,00
03.4100.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4100.030.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA 70 0,00 0,00 0,00
03.4100.130.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 6 850 065,16 6 850 065,16 1,00
03.4100.500.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4100.500.02 KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ) 365 2 617 257,12 2 617 257,12 1,00
03.4100.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4100.600.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 408 0,00 0,00 0,00
03.4100.700.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4100.700.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ 485 0,00 0,00 0,00
03.4130.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4130.030.02 NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA 37 0,00 0,00 0,00
03.4130.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4130.600.02 NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 451 0,00 0,00 0,00
03.4200.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4200.030.02 DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA 85 0,00 0,00 0,00
03.4200.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4200.600.02 DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 415 12 379,05 13 369,37 1,08
03.4220.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4220.030.02 NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA 65 0,00 0,00 0,00
03.4220.130.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4220.130.02 NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48 66 0,00 0,00 0,00
03.4220.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4220.600.02 NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 405 0,00 0,00 0,00
03.4220.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4220.601.02 NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48 - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 406 0,00 0,00 0,00
03.4240.021.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4240.021.02 KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON-JG) 472 613 566,05 613 566,05 1,00
03.4240.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4240.030.02 ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA 48 0,00 0,00 0,00
03.4240.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4240.600.02 ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 397 0,00 0,00 0,00
03.4240.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4240.930.02 ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 49 778 971,77 778 971,77 1,00
03.4240.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4240.998.02 ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 50 2 171 589,37 2 171 589,37 1,00
03.4250.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4250.030.02 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA 16 0,00 0,00 0,00
03.4250.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4250.600.02 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 450 2 071,05 2 236,73 1,08
03.4250.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4250.930.02 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 17 1 734 005,09 1 734 005,09 1,00
03.4250.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4250.998.02 GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 18 379 849,28 379 849,28 1,00
03.4260.050.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4260.050.02 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA 52 0,00 0,00 0,00
03.4260.050.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4260.050.02 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA 51 0,00 0,00 0,00
03.4260.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4260.601.02 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 399 0,00 0,00 0,00
03.4260.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4260.601.02 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA II POZIOM REFERENCYJNY - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 398 59 260,77 64 001,62 1,08
03.4272.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4272.030.02 CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA 31 0,00 0,00 0,00
03.4272.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4272.600.02 CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 392 0,00 0,00 0,00
03.4272.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4272.930.02 CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 32 231 866,54 231 866,54 1,00
03.4272.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4272.998.02 CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 33 324 987,35 324 987,35 1,00
03.4280.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4280.030.02 REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA 30 0,00 0,00 0,00
03.4280.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4280.600.02 REUMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 391 0,00 0,00 0,00
03.4340.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4340.030.02 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA 25 0,00 0,00 0,00
03.4340.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4340.600.02 CHOROBY ZAKAŹNE - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 388 0,00 0,00 0,00
03.4401.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4401.030.02 PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA 43 6 492 817,63 7 012 243,03 1,08
03.4500.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4500.030.02 CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA 53 0,00 0,00 0,00
03.4500.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4500.030.02 CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA 82 0,00 0,00 0,00
03.4500.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4500.030.02 CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA 26 0,00 0,00 0,00
03.4500.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4500.600.02 CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 389 0,00 0,00 0,00
03.4500.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4500.600.02 CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 413 14 095,95 15 223,62 1,08
03.4500.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4500.600.02 CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 400 0,00 0,00 0,00
03.4500.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4500.930.02 CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 28 575 218,62 575 218,62 1,00
03.4500.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4500.998.02 CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 27 512 064,53 512 064,53 1,00
03.4530.040.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4530.040.02 CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY 90 0,00 0,00 0,00
03.4530.140.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4530.140.02 CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435 91 0,00 0,00 0,00
03.4530.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4530.601.02 CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 419 1 951,16 2 107,25 1,08
03.4530.602.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4530.602.02 CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 418 0,00 0,00 0,00
03.4540.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4540.030.02 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA 54 0,00 0,00 0,00
03.4540.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4540.030.02 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA 481 0,00 0,00 0,00
03.4540.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4540.600.02 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 456 1 704,47 1 840,82 1,08
03.4540.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4540.930.02 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 482 222 504,08 222 504,08 1,00
03.4540.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4540.930.02 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 55 2 959 176,58 2 959 176,58 1,00
03.4540.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4540.998.02 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 56 1 419 187,33 1 419 187,33 1,00
03.4540.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4540.998.02 CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 483 227 742,91 227 742,91 1,00
03.4550.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4550.030.02 CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA 79 0,00 0,00 0,00
03.4550.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4550.600.02 CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 412 719,15 776,68 1,08
03.4550.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4550.930.02 CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 80 0,00 0,00 0,00
03.4550.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4550.998.02 CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 81 0,00 0,00 0,00
03.4560.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4560.030.02 KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA 29 0,00 0,00 0,00
03.4560.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4560.600.02 KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 390 0,00 0,00 0,00
03.4570.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4570.030.02 NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA 72 0,00 0,00 0,00
03.4570.130.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4570.130.02 NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33 73 0,00 0,00 0,00
03.4570.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4570.600.02 NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 410 17 875,74 19 305,80 1,08
03.4570.601.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4570.601.02 NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 409 0,00 0,00 0,00
03.4570.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4570.930.02 NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 74 140 302,36 140 302,36 1,00
03.4570.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4570.998.02 NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 75 4 737 051,81 4 737 051,80 1,00
03.4580.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.030.02 ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA 60 0,00 0,00 0,00
03.4580.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.030.02 ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA 57 0,00 0,00 0,00
03.4580.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.600.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 401 11 712,05 12 649,01 1,08
03.4580.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.600.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 403 0,00 0,00 0,00
03.4580.601.17 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.601.17 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI POZA STAWEM BIODROWYM I KOLANOWYM - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 404 0,00 0,00 0,00
03.4580.601.17 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.601.17 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI POZA STAWEM BIODROWYM I KOLANOWYM - ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 402 0,00 0,00 0,00
03.4580.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.930.02 ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 61 445,05 445,05 1,00
03.4580.991.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.991.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 58 3 131 438,37 3 131 438,37 1,00
03.4580.991.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.991.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 62 7 780 262,63 7 780 262,63 1,00
03.4580.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.998.02 ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 63 0,00 0,00 0,00
03.4580.999.17 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.999.17 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI (ŚWIADCZENIA SPRAWOZDAWANE W RYCZAŁCIE PSZ) 59 0,00 0,00 0,00
03.4580.999.17 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4580.999.17 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI (ŚWIADCZENIA SPRAWOZDAWANE W RYCZAŁCIE PSZ) 64 0,00 0,00 0,00
03.4600.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4600.030.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA 76 0,00 0,00 0,00
03.4600.130.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4600.130.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B18G, B19G 77 5 508 068,54 5 508 068,57 1,00
03.4600.230.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 247 665,23 247 665,23 1,00
03.4600.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4600.600.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 411 17 807,05 19 231,61 1,08
03.4601.033.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4601.033.02 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM U DOROSŁYCH 109 3 187 098,05 3 187 098,05 1,00
03.4601.333.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4601.333.02 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM U DOROSŁYCH-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 9 110 0,00 0,00 0,00
03.4601.433.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4601.433.02 OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM U DOROSŁYCH-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO Z IZW 9 111 0,00 0,00 0,00
03.4603.033.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4603.033.02 PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA 112 8 107 436,39 8 107 436,39 1,00
03.4603.133.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4603.133.02 PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 10 113 0,00 0,00 0,00
03.4603.233.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4603.233.02 PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA-HOSPITALIZACJA DO ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO 10 Z POWIKŁANIAMI I CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI 114 0,00 0,00 0,00
03.4603.333.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4603.333.02 PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ § 13 UST.2 ROZPORZĄDZENIA 486 0,72 0,84 1,16
03.4610.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4610.030.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 22 0,00 0,00 0,00
03.4610.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4610.600.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 387 19 417,87 20 971,30 1,08
03.4610.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4610.930.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 23 547 052,70 547 052,69 1,00
03.4610.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4610.998.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 24 762 373,11 762 373,11 1,00
03.4630.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4630.030.02 CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA 87 0,00 0,00 0,00
03.4630.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4630.600.02 CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 417 28 873,33 31 183,20 1,08
03.4630.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4630.930.02 CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 88 1 496 978,88 1 496 978,88 1,00
03.4630.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4630.998.02 CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 89 413 521,42 413 521,42 1,00
03.4640.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4640.030.02 UROLOGIA - HOSPITALIZACJA 67 0,00 0,00 0,00
03.4640.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4640.600.02 UROLOGIA - HOSPITALIZACJA-ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 407 1 718,05 1 855,49 1,08
03.4640.930.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4640.930.02 UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY 68 2 638 487,50 2 638 487,50 1,00
03.4640.998.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4640.998.02 UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM 69 733 802,33 733 802,33 1,00
03.4650.030.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4650.030.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA 83 0,00 0,00 0,00
03.4650.230.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 6 692 562,36 6 692 562,36 1,00
03.4650.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.4650.600.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 414 0,00 0,00 0,00
05.2300.022.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.2300.022.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM 14 2 301 406,67 2 531 547,34 1,10
05.2300.522.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.2300.522.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 15 11 860,05 13 046,05 1,10
05.4300.200.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4300.200.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH PO LECZENIU OPERACYJNYM 378 541 252,85 622 440,78 1,15
05.4300.200.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4300.200.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH PO LECZENIU OPERACYJNYM 11 26 166,05 30 090,96 1,15
05.4300.300.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4300.300.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH 376 96 219,05 110 651,91 1,15
05.4300.300.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4300.300.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH 9 46 850,71 53 878,31 1,15
05.4300.500.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4300.500.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 10 12 444,05 14 310,66 1,15
05.4300.500.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4300.500.02 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 377 0,00 0,00 0,00
05.4306.300.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4306.300.02 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA 12 1 954 423,21 1 954 423,21 1,00
05.4306.500.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 05.4306.500.02 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 13 0,00 0,00 0,00
11.0000.040.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.0000.040.02 BADANIA IZOTOPOWE 223 418 664,29 435 410,87 1,04
11.0000.043.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.0000.043.02 TERAPIA IZOTOPOWA (SOK) 224 90 509,96 94 130,35 1,04
11.1210.052.12 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.1210.052.12 BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ 226 0,00 0,00 0,00
11.1210.601.12 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.1210.601.12 BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 447 482,09 520,66 1,08
11.2150.042.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.2150.042.02 TLENOTERAPIA DOMOWA 225 0,00 0,00 0,00
11.2150.600.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 11.2150.600.02 TLENOTERAPIA DOMOWA- ŚWIADCZENIA UDZIELANE OSOBOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) 446 0,00 0,00 0,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice