Plan umowy | 08 grudnia 2023

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-14/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
04.1700.001.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.1700.001.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH 2 72 169,03 649 521,27 9,00
04.2706.020.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.2706.020.02 ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH 3 37 874,01 435 551,11 11,50
04.4700.021.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.4700.021.02 ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 1 118 331,49 1 508 726,50 12,75
04.9998.002.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.002.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 4 105,00 168 000,00 1600,00
04.9998.005.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.005.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ART. 4 USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. -OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 6 23 250,70 23 250,70 1,00
04.9998.006.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.006.02 KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 5 105,00 59 358,60 565,32
04.9998.007.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.007.02 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ LEKARZY, W ZAKRESIE KOSZTÓW PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ TYCH LEKARZY - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 7 18 600,56 18 600,56 1,00
04.9998.010.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 04/1 8 207 673,61 207 673,61 1,00
04.9998.011.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.011.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 04/1 10 37 165,84 37 165,84 1,00
04.9998.012.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 04.9998.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 04/1 9 59 439,42 59 439,42 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice