Plan umowy | 19 lipca 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.381.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.381.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ 5 2 631,16 2 578,54 0,98
03.0000.381.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.381.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ 7 16 832,20 16 495,56 0,98
03.0000.384.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.384.02 PROGRAM LEKOWY - LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q 11 6 724,30 6 589,78 0,98
03.0000.384.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.384.02 PROGRAM LEKOWY - LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q 9 0,00 0,00 0,00
03.0000.385.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.385.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 17 77 126,49 75 583,96 0,98
03.0000.385.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.385.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 19 324,54 318,05 0,98
03.0000.386.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.386.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH 13 0,00 0,00 0,00
03.0000.386.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.386.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH 15 59 915,56 58 717,25 0,98
03.0000.387.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.387.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 1 0,00 0,00 0,00
03.0000.387.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.387.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 3 7 937,86 7 779,11 0,98
03.0000.388.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 3 308,98 3 308,98 1,00
03.0000.388.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 43 66 794,02 66 794,02 1,00
03.0000.392.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.392.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 25 11 791,81 11 791,82 1,00
03.0000.392.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.392.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 23 15 685,02 15 685,02 1,00
03.0000.393.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.393.02 PROGRAM LEKOWY - PIKSANTRON W LECZENIU CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE 27 0,00 0,00 0,00
03.0000.393.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.393.02 PROGRAM LEKOWY - PIKSANTRON W LECZENIU CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE 29 0,00 0,00 0,00
03.0000.397.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.397.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ 33 2 789,12 2 789,12 1,00
03.0000.397.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.397.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ 31 0,00 0,00 0,00
03.0000.399.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.399.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKROMEGALII 35 0,00 0,00 0,00
03.0000.400.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.400.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 37 5 271,02 5 271,02 1,00
03.0000.403.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.403.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM 39 179 257,33 179 257,34 1,00
03.0000.403.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.403.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM 41 19 724,76 19 724,77 1,00
03.0000.405.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.405.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) - CZĘŚĆ POŚREDNIA, ODCINEK TYLNY LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA 47 676,05 676,05 1,00
03.0000.406.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.406.02 PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV 49 6 388,53 6 388,53 1,00
03.0000.407.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.407.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ 55 6 800,03 6 800,04 1,00
03.0000.407.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.407.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ 53 34 197,39 34 197,41 1,00
03.0000.407.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.407.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ 51 22 824,72 22 824,73 1,00
03.0000.408.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 0,00 0,00 0,00
03.0000.411.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.411.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE 59 0,00 0,00 0,00
03.0000.411.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.411.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE 61 0,00 0,00 0,00
03.0000.413.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.413.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK 63 1 618,05 1 618,05 1,00
03.0000.414.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.414.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ 65 0,00 0,00 0,00
03.0000.414.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.414.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ 67 0,00 0,00 0,00
03.0000.415.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.415.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEJ MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI MASTOCYTARNEJ 69 0,00 0,00 0,00
03.0000.415.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.415.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEJ MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI MASTOCYTARNEJ 71 0,00 0,00 0,00
03.0000.416.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.416.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA SZYJKI MACICY 75 14 365,91 14 365,91 1,00
03.0000.416.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.416.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA SZYJKI MACICY 73 0,00 0,00 0,00
03.0000.418.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.418.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY CUSHINGA 77 0,00 0,00 0,00
03.0000.418.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.418.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY CUSHINGA 79 0,00 0,00 0,00
03.0000.419.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.419.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM/ PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM - Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM 81 217,05 217,05 1,00
03.0000.419.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.419.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM/ PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM - Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM 83 974,05 974,05 1,00
03.0000.420.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0000.420.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI (DME) 85 32 593,05 32 593,05 1,00
03.0001.381.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.381.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ 6 9 349,50 9 349,50 1,00
03.0001.381.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.381.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ 8 1 126 608,06 1 126 608,05 1,00
03.0001.384.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.384.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM-LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q 12 346 454,01 346 454,00 1,00
03.0001.384.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.384.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM-LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q 10 0,00 0,00 0,00
03.0001.385.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 111 541,93 111 541,94 1,00
03.0001.385.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 20 0,00 0,00 0,00
03.0001.386.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.386.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH 16 1 247 399,07 1 247 399,07 1,00
03.0001.386.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.386.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH 14 0,00 0,00 0,00
03.0001.387.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 2 0,00 0,00 0,00
03.0001.387.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 148 925,29 148 925,29 1,00
03.0001.388.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.388.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 44 1 114 104,69 1 114 104,69 1,00
03.0001.388.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.388.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 46 68 099,09 68 099,09 1,00
03.0001.392.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 24 41 116,35 41 116,35 1,00
03.0001.392.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 440 687,57 440 687,57 1,00
03.0001.393.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.393.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PIKSANTRON W LECZENIU CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE 28 0,00 0,00 0,00
03.0001.393.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.393.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PIKSANTRON W LECZENIU CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE 30 0,00 0,00 0,00
03.0001.397.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.397.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ 32 0,00 0,00 0,00
03.0001.397.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.397.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ 34 89 648,99 89 648,99 1,00
03.0001.399.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.399.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKROMEGALII 36 0,00 0,00 0,00
03.0001.400.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 73 463,32 73 463,31 1,00
03.0001.403.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.403.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM 40 541 010,61 541 010,62 1,00
03.0001.403.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.403.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ WENETOKLAKSEM 42 1 003 473,89 1 003 473,89 1,00
03.0001.405.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.405.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN) - CZĘŚĆ POŚREDNIA, ODCINEK TYLNY LUB CAŁA BŁONA NACZYNIOWA 48 0,00 0,00 0,00
03.0001.406.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.406.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV 50 1 480,92 1 480,93 1,00
03.0001.407.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.407.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ 54 496 686,98 496 686,98 1,00
03.0001.407.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.407.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ 56 120 669,89 120 669,89 1,00
03.0001.407.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.407.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEJ POKRZYWKI SPONTANICZNEJ 52 400 794,31 400 794,31 1,00
03.0001.408.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.408.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 58 0,00 0,00 0,00
03.0001.411.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.411.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE 62 0,00 0,00 0,00
03.0001.411.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.411.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE 60 0,00 0,00 0,00
03.0001.413.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.413.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK 64 4 033,04 4 033,05 1,00
03.0001.414.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.414.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ 66 0,00 0,00 0,00
03.0001.414.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.414.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ 68 0,00 0,00 0,00
03.0001.415.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.415.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AGRESYWNEJ MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI MASTOCYTARNEJ 72 0,00 0,00 0,00
03.0001.415.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.415.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AGRESYWNEJ MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI MASTOCYTARNEJ 70 0,00 0,00 0,00
03.0001.416.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.416.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA SZYJKI MACICY 76 35 429,05 35 429,05 1,00
03.0001.416.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.416.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA SZYJKI MACICY 74 0,00 0,00 0,00
03.0001.418.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.418.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY CUSHINGA 80 0,00 0,00 0,00
03.0001.418.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.418.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY CUSHINGA 78 0,00 0,00 0,00
03.0001.419.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.419.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM -LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM/PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM -Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM 84 6 340,05 6 340,05 1,00
03.0001.419.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.419.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM -LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCYM, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB Z PRZERZUTAMI, ZRÓŻNICOWANYM (BRODAWKOWATYM/PĘCHERZYKOWYM/OKSYFILNYM -Z KOMÓREK HURTHLEA) RAKIEM TARCZYCY, OPORNYM NA LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM 82 6 340,05 6 340,05 1,00
03.0001.420.02 Link do listy planu umowy w rozbiciu na miesiące o kodzie 03.0001.420.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI (DME) 86 27,05 27,05 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice