Plan umowy | 05 grudnia 2022

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAĹƒSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-04/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Profilaktyczne programy zdrowotne
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice