Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 05 lutego 2023

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Styczeń 22 599,36 22 599,36 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Luty 11 299,68 11 299,68 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Marzec 22 599,36 22 599,36 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Kwiecień 45 198,72 45 198,72 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Maj 0,00 0,00 0,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Czerwiec 56 498,40 56 498,40 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Lipiec 18 833,00 18 833,00 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Sierpień 18 833,00 18 833,00 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Wrzesień 86 630,48 86 630,48 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Październik 33 900,00 33 900,00 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Listopad 33 900,00 33 900,00 1,00
03.0001.392.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.392.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄ IBRUTYNIBEM 26 Grudzień 90 395,57 90 395,57 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice