Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 21 lutego 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Styczeń 0,00 0,00 0,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Luty 0,00 0,00 0,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Czerwiec 0,00 0,00 0,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Lipiec 0,00 0,00 0,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Wrzesień 0,00 0,00 0,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Październik 0,00 0,00 0,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Listopad 0,00 0,00 0,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Grudzień 0,37 0,37 1,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Maj 500,68 500,68 1,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Sierpień 500,68 500,68 1,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Kwiecień 1 001,36 1 001,36 1,00
03.0000.388.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 45 Marzec 1 305,89 1 305,89 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice