Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 31 stycznia 2023

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Styczeń 3 186,00 3 186,00 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Luty 6 372,00 6 372,00 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Marzec 0,00 0,00 0,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Kwiecień 5 946,22 5 946,22 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Maj 14 270,94 14 270,94 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Czerwiec 19 050,84 19 050,84 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Lipiec 16 745,00 16 745,00 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Sierpień 16 745,00 16 745,00 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Wrzesień 7 798,00 7 798,00 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Październik 9 919,00 9 919,00 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Listopad 9 919,00 9 919,00 1,00
03.0001.387.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 4 Grudzień 38 973,29 38 973,29 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice