Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 19 lipca 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Styczeń 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Luty 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Marzec 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Kwiecień 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Maj 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Czerwiec 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Lipiec 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Sierpień 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Wrzesień 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Październik 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Listopad 0,00 0,00 0,00
03.0000.408.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.408.02 PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEGO I OBJAWOWEGO, NIEOPERACYJNEGO, MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEGO LUB PRZERZUTOWEGO RAKA RDZENIASTEGO TARCZYCY 57 Grudzień 0,00 0,00 0,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice