Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 05 lutego 2023

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Styczeń 0,00 0,00 0,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Luty 0,00 0,00 0,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Marzec 18 365,56 18 365,56 1,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Kwiecień 27 548,35 27 548,35 1,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Maj 18 365,57 18 365,57 1,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Czerwiec 9 182,78 9 182,78 1,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Lipiec 0,00 0,00 0,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Sierpień 0,00 0,00 0,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Wrzesień 0,00 0,00 0,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Październik 0,00 0,00 0,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Listopad 0,00 0,00 0,00
03.0001.400.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.400.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE OPORNEJ I NAWROTOWEJ POSTACI KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU 38 Grudzień 1,05 1,05 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice