Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 05 lutego 2023

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-07/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Styczeń 8 086,69 8 086,69 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Luty 10 974,04 10 974,04 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Marzec 6 816,50 6 816,50 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Kwiecień 6 907,86 6 907,86 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Maj 2 631,56 2 631,56 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Czerwiec 12 666,27 12 666,27 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Lipiec 8 626,00 8 626,00 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Sierpień 8 626,00 8 626,00 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Wrzesień 19 218,46 19 218,46 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Październik 6 915,00 6 915,00 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Listopad 6 915,00 6 915,00 1,00
03.0001.385.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 18 Grudzień 13 158,56 13 158,56 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice