Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Rozpoczęcie i zakończenie pracy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Praca w Rejestrze Endoprotezoplastyk odbywa się w przeglądarce internetowej. Dostęp do aplikacji dla konsultantów jest pod adresem https://aplikacje.nfz.gov.pl/cbe/Account/LoginTrybKonsultanta

Po przejściu na wskazaną stronę WWW nastąpi przekierowane do odpowiedniej strony logowania DT NFZ gdzie należy podać dane użytkownika aby się zalogować:

 

cbes_clip0090

 

W celu rozpoczęcia pracy należy poprawnie wypełnić formularz logowania i nacisnąć przycisk cbes_btn_zaloguj_sie. Na formularzu znalazły się wszelkie niezbędne dane, aby poprawnie zidentyfikować użytkownika systemu. Są to:

Login (użytkownik);

Hasło.

 

Informacje o użytkowniku i haśle powinny być przekazane przez właściwy Oddział Wojewódzki NFZ, tj. ten z którym świadczeniodawca zawarł umowę m.in. o udzielanie świadczeń endoprotezoplastyki stawowej. W przypadku świadczeniodawców wykonujących wszczepy komercyjnie, OW NFZ właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń. Odpowiedzialny za administrowanie listą świadczeniodawców i użytkowników (operatorów) jest oddział wojewódzki NFZ.

 

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk cbes_btn_zaloguj_sie.

 

W przypadku błędnie podanych danych i naciśnięciu przycisku cbes_btn_zaloguj_sie, na formularzu wyświetli się komunikat błędu:

 

cbes_clip0111

 

Należy poprawić odpowiednie dane i ponownie nacisnąć przycisk cbes_btn_zaloguj_sie.

Gdy podano prawidłowe dane logowania nastąpi ponowne przekierowanie użytkownika na właściwą aplikacje dla konsultantów.

W przypadku gdy podany konsultant nie został jeszcze w pełni aktywowany to w rejestrze endoprotezoplastyk, zostanie wyświetlony komunikat błędu:

 

cbes_clip0112

 

Uwaga!

Koniecznie należy wyłączyć zapamiętywanie hasła dla witryny tej aplikacji. Przeglądarka nie powinna podpowiadać automatycznie hasła po wprowadzeniu nazwy użytkownika. Za każdym razem użytkownik zobowiązany jest do ręcznego podania hasła.