Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Podstawowe informacje o obsłudze tabel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W Rejestrze endoprotezoplastyk dostępne są różnego rodzaju tabele z danymi. Niniejszy rozdział przedstawia podstawowe operacje związane z tabelami. Operacje te zostaną omówione na przykładzie okna Przegląd wszczepów.

 

cbes_clip0093

 

Na dole widoczne są ikony umożliwiające przegląd kolejnych stron z dokumentami zawierającymi informacje o zrealizowanym wszczepie endoprotezy stawowej. Na każdej stronie wyświetlanych jest dwadzieścia pięć pozycji.

 

Uporządkowanie tabeli:

Dane w tabeli uporządkowane są domyślnie według Numeru ankiety. Zmiany uporządkowania można dokonać poprzez kliknięcie na tytule innej kolumny niż Numer ankiety np. na kolumnie Wersja.

 

cbes_clip0109

 

Następne kliknięcie na tytule tej samej kolumny spowoduje zmianę porządku z rosnącego na malejący, a trzecie kliknięcie powoduje wyłączenie uporządkowania według tej kolumny, a więc powrót do uporządkowania domyślnego według Numeru ankiety.

 

Wyszukiwanie:

W zależności od wybranego okna istnieją różne możliwości określania warunków wyszukiwania. W wybranym przykładzie umożliwiają to poniższe pola:

 

cbes_clip0110

 

Wpisanie danych w sekcji Znajdź spowoduje wyszukanie dokumentu/dokumentów spełniających określone warunki. Sekcja Znajdź umożliwia wyszukanie dokumentu, jeśli znana jest przynajmniej jedna z danych. Szybkie usunięcie wprowadzonych danych w polach tekstowych umożliwia przycisk cbes_btn_wyczysc.

 

Wpisując w sekcji Znajdź w poszczególnych polach tekst można skorzystać ze znaku %, który zastępuje dowolny ciąg znaków. Dla przykładu: wyszukiwanie ankiet, które w numerze mają cyfry: „73”, najlepiej przeprowadzić poprzez wpisanie w polu Nr ankiety %73% i uruchomienie wyszukiwania przyciskiem cbes_btn_znajdz.