Nawigacja:  Aplikacja dla konsultantów > Rejestr Endoprotezoplastyk >

Przegląd wszczepów

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

W oknie Przegląd wszczepów wyświetlana jest lista dokumentów zawierających informacje o wykonanych wszczepach endoprotez stawowych. Lista może zostać zawężona do dokumentów spełniających określone warunki, w przypadku gdy zostanie wypełniona sekcja Znajdź i przyciskiem cbes_btn_znajdz uruchomione zostanie wyszukiwanie określonych dokumentów.

 

cbes_clip0093